množenje in deljenje
3 x 5= 

8 x 6=
9 x 7 =
2 x 7 =
8 x 4 =
3 x 3= 
1 x 10=
10 x 5 =
6 x 7 =
9 x 8 =
4 x 4= 
8 x 8=
7 x 7 =
6 x 6 =
9 x 9 =
5 x 6= 
8 x 7=
9 x 6 =
5 x 9 =
7 x 5 =
8 x 2= 
3 x 9=
7 x 3 =
6 x 4 =
8 x 5 =
20 : 5 =

15 : 3 =
100 : 10 =
5 : 5 =
24 : 3 =
0 : 2 =
25 : 5 =
72 : 8 =
36 : 6 =
28 : 4 =
30 : 6 =
45 : 5 =
10 : 10 =
63 : 7 =
54 : 6 =
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.