SLJ - Slovenski kulturni praznik
Slovenski
kulturni
praznik
Mojca Pozvek
SLJ

Naslov Prešernove pesmi (balade)

o prevzetni deklici, ki je s plesalcem

odplesala v reko, je:

Jezerski mož
Kraljevi mož
Povodni mož
Slovenci praznujemo svoj praznik
8. marca
8. decembra
8. februarja
Sočo
Povodni mož je Urško zvabil v reko
Savo
Ljubljanico
Največji slovenski pesnik
Največji slovenski pisatelj
Prvi slovenski pesnik
France Prešeren je
Primož Trubar je napisal
prvo slovensko pesem
prvo slovensko knjigo
prvi slovenski roman
prvo slovensko zgodbo
Rašici pri Velikih Laščah
Rašici pri Ljubljani
Vrbi na Gorenjskem
Primož Trubar se je rodil v
Prešernov rojstni kraj je
Vrba
Rašica pri Velikih Laščah
Kranj
Ljubljana

Prešernova velika ljubezen je bila Primicova Julija.

V katerem mestu nas še vedno "gleda" z okna?

v Ljubljani
v Kranju
v Celju

Prevzetna Urška iz Povodnega moža naj bi bila

Dolenčeva Zalika. Ta je bila

učiteljeva hči
gostilničarjeva hči
hči trgovca
mlinarjeva hči
Boginji, ki navdihuje različne umetnike, rečemo
boginja
angel
muza
vila
50 centov
Prešernova podoba je na kovancu za
1 euro
2 eura
Prvi slovenski knjigi sta
Abecednik in Katekizem
Biblija in Abecednik
Poezije in Abecednik
2 eura
Trubarjeva podoba je na kovancu za
1 euro
50 centov
Prešeren je bil po poklicu
duhovnik
učitelj
odvetnik
zdravnik
Besedilo slovenske himne je iz Prešernove pesmi
Slovo od mladosti
O, Vrba ...
Zdravljica
Primož Trubar je bil
učitelj
duhovnik
mlinar
odvetnik
Katera kitica Zdravljice je slovenska himna?
4. kitica
1. kitica
7. kitica
8. kitica
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.