ELEKTRONSKA OVOJNICA
  • 1. Kako se imenujejo območja v elektronski ovojnici, kjer je največja verjetnost, da se gibljejo elektroni?
A) Valenčni elektroni.
B) Elektronska konfiguracija.
C) Skupine.
D) Jedro.
E) Lupine.
  • 2. Koliko je maksimalno število lupin oz. period.
A) 8.
B) 7.
C) 18.
D) 0.
E) 1.
  • 3. Največ koliko elektronov vsebuje 3. lupina?
A) 18.
B) 0.
C) 8.
D) 1.
E) 2.
  • 4. Kako še drugače imenujemo razporeditev elektronov?
A) Konfiguracijska razporeditev.
B) Valenčni elektroni.
C) Elektronska konfiguracija.
D) Elektronska razporeditev.
E) Razporeditev protonov.
  • 5. Kako še drugače imenujemo lupine?
A) Energijski nivoji.
B) Skupine.
C) Elektronska konfiguracija.
D) Električni naboj.
E) Protonski nivoji.
  • 6. Kako imenujemo elektrone v zadnji lupini?
A) Mrzli elektroni.
B) Zadnji elektroni.
C) Elektroliti.
D) Valenčni elektroni.
E) Notranji elektroni.
  • 7. Kateri element ima takšno elektronsko konfiguracijo?
A) Klor.
B) Fosfor.
C) Silicij.
D) Žveplo.
E) Kisik.
  • 8. Kateri element ima takšno elektronsko konfiguracijo? - 2, 8, 8 ,1.
A) Kalcij.
B) Kalij.
C) Natrij.
D) Magnezij.
E) Neon.
  • 9. Zapiši elektronsko konfiguracijo kisika.
A) 2, 8, 8, 2.
B) 2, 8.
C) 6, 2.
D) 2, 6.
E) 8.
  • 10. Ali ima element z elektronsko konfiguracijo 2, 8, 8, 2; enako število protonov in nevtronov (ne upoštevajo se izotopi)?
A) Ta elektronska konfiguracija ni možna.
B) Ne.
C) Samo v primeru izotopa.
D) Da.
E) Ta element ne obstja.
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.