ELEKTRONSKA OVOJNICA
  • 1. Kako se imenujejo območja v elektronski ovojnici, kjer je največja verjetnost, da se gibljejo elektroni?
A) Skupine.
B) Elektronska konfiguracija.
C) Valenčni elektroni.
D) Jedro.
E) Lupine.
  • 2. Koliko je maksimalno število lupin oz. period.
A) 7.
B) 18.
C) 8.
D) 1.
E) 0.
  • 3. Največ koliko elektronov vsebuje 3. lupina?
A) 8.
B) 18.
C) 0.
D) 2.
E) 1.
  • 4. Kako še drugače imenujemo razporeditev elektronov?
A) Elektronska konfiguracija.
B) Elektronska razporeditev.
C) Razporeditev protonov.
D) Valenčni elektroni.
E) Konfiguracijska razporeditev.
  • 5. Kako še drugače imenujemo lupine?
A) Skupine.
B) Energijski nivoji.
C) Elektronska konfiguracija.
D) Protonski nivoji.
E) Električni naboj.
  • 6. Kako imenujemo elektrone v zadnji lupini?
A) Notranji elektroni.
B) Mrzli elektroni.
C) Valenčni elektroni.
D) Zadnji elektroni.
E) Elektroliti.
elektr konfig
  • 7. Kateri element ima takšno elektronsko konfiguracijo?
A) Silicij.
B) Žveplo.
C) Fosfor.
D) Klor.
E) Kisik.
  • 8. Kateri element ima takšno elektronsko konfiguracijo? - 2, 8, 8 ,1.
A) Natrij.
B) Magnezij.
C) Kalij.
D) Kalcij.
E) Neon.
  • 9. Zapiši elektronsko konfiguracijo kisika.
A) 8.
B) 2, 8, 8, 2.
C) 6, 2.
D) 2, 6.
E) 2, 8.
  • 10. Ali ima element z elektronsko konfiguracijo 2, 8, 8, 2; enako število protonov in nevtronov (ne upoštevajo se izotopi)?
A) Samo v primeru izotopa.
B) Ta element ne obstja.
C) Da.
D) Ta elektronska konfiguracija ni možna.
E) Ne.
Rešitve nalog

1.E   2.A   3.B   4.A   5.B   6.C   7.B   8.C   9.D   10.C  

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.