MAT_Zaporedje števil
Klavdija Štrancar
KATERO ŠTEVILO SLEDI?
17, 21, 25, 29, 37, _____
42
40
41
38
KATERO ŠTEVILO SLEDI?
2
5
1
3
18, 14, 10, 6, _____
45
49
39
46
KATERO ŠTEVILO MANJKA?
52, 49, ___, 43, 40, 37, 34
KATERO ŠTEVILO MANJKA?
8
12
14
5
3, ___, 21, 30, 39
82
83
90
 89
KATERO ŠTEVILO SLEDI?
39, 49, 59, 69, 79, ___
90
91
92
86
KATERO ŠTEVILO SLEDI?
64, 71, 78, 85, ___
55
50
57
49
KATERO ŠTEVILO MANJKA?
58, 56, 54, 52, ___, 48, 46
KATERO ŠTEVILO MANJKA?
29
49
39 
40
___, 35, 31, 27, 23, 19
18
14
12
19
KATERO ŠTEVILO SLEDI?
44, 38, 32, 26, 20, ___
38
36
34 
32
KATERO ŠTEVILO MANJKA?
14, 19, 24, 29, ___, 39
66
63
71
69
KATERO ŠTEVILO MANJKA?
89, 83, 77, ___, 65
VPIŠI MANJKAJOČE ŠTEVILO.
92,        ,74, 65, 56, 47
VPIŠI MANJKAJOČE ŠTEVILO.
681,581,        ,381, 281
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.