DRU - Stara slovenska imena mesecev
slovenska
Stara
imena
mesecev

Mojca Pozvek
februar
marec
april
januar
sušec
mali traven
prosinec
svečan
rožnik
mali srpan
veliki srpan
veliki traven
junij
julij
avgust
maj
november
september
oktober
december
kimavec
vinotok
listopad
gruden
mali srpan
rožnik
mali traven
prosinec
april
januar
julij
junij
gruden
listopad
svečan
kimavec
november
februar
september
december
veliki srpan
veliki traven
sušec
vinotok
oktober
marec
avgust
maj
marec
maj
avgust
januar
Napiši staro ime za mesec:
oktober
februar
junij
julij
Ko je mesec
obiščemo grobove.
Pust praznujemo, ko
je mesec
Vpiši staro slovensko ime meseca!
.
,
Pouk se začne, ko
postavljamo, ko je
nastopi mesec
Novoletno smrečico
mesec
.
.
mali srpan
listopad
gruden
vinotok
Napiši današnje ime za mesec:
sušec
rožnik
svečan
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.