DRU - Stara slovenska imena mesecev
slovenska
Stara
imena
mesecev

Mojca Pozvek
februar
marec
april
januar
sušec
?
mali traven
?
prosinec
?
svečan
?
rožnik
?
mali srpan
?
veliki srpan
?
veliki traven
?
junij
julij
avgust
maj
november
september
oktober
december
kimavec
?
vinotok
?
listopad
?
gruden
?
mali srpan
rožnik
mali traven
prosinec
april
?
januar
?
julij
?
junij
?
gruden
listopad
svečan
kimavec
november
?
februar
?
september
?
december
?
veliki srpan
veliki traven
sušec
vinotok
oktober
?
marec
?
avgust
?
maj
?
marec
maj
avgust
januar
Napiši staro ime za mesec:
oktober
februar
junij
julij
Ko je mesec
obiščemo grobove.
Pust praznujemo, ko
je mesec
Vpiši staro slovensko ime meseca!
.
,
Pouk se začne, ko
postavljamo, ko je
nastopi mesec
Novoletno smrečico
mesec
.
.
mali srpan
listopad
gruden
vinotok
Napiši današnje ime za mesec:
sušec
rožnik
svečan
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.