SLJ ŠVEDRA
Tone Seliškar
ŠVEDRA
( berilo R5, str 126)
Odlomek Švedra je iz knjige Toneta Seliškarja
z naslovom                       .
Po njegovi povesti Bratovščina Sinjega 
je posneta tudi mladinska nadaljevanka.

Poznaš njeno pesem?
Za 
mlade
stare
bralce je napisal še knjige Rudi, Liščki,...
Partizani so imeli partizanska imena, da
drugi
niso vedeli, kako jim je v resnici ime.
domači
sovražniki
Mulovodec
Imel pa je veliko napako: kar naprej je bil            .
da skrbi za mulo. Njeno ime je bilo                       .
je bil določen,
prijazen
Mula je bila v hudem boju ranjena, zato je  šepala.Sicer pa je bila krepka in krotka.
Lipe je bil do mule
Ko je 
šel v 
lov
?
četa
?
za 
pošten
hrano
?
prišla v vas, je 
.
krivičen
Lipe
?
privezal mulo in
nestrpen
Kdo je mulovodca opozoril na napačno ravnanje?
kmet
komandir
partizan
učiteljica
Tako je moral
Nekoč se je zgodilo, da so
Ko je
na 
Mula je klecnila in ni mogla naprej.
partizane
?
komandir
?
Lipe
?
, ti pa so se umikali onstran hriba.
to videl, Lipetu zagrozil.
nazaj onkraj hriba k Švedri.
sovražniki
?
močno pritiskali
Ko je videl Švedro vso obnemoglo, je postal
ponižen
?
Ko je
je z največjo muko stala in ga dohitela.
Švedra je bila močno sestradana.

Lipe si je naložil na hrbet težko
Švedra
?
Milo jo je
videla, kako se 
prosil
?
naj vstane.
Lipe
?
breme
?
trudi,
.
partizane,
Ko je Lipe zagledal
je mu je v srcu nekaj obrnilo.
mulo,
tabor,
Poslej je 
naj njemu reče za kazen trapa!
Vzel je
Nanjo je naložil
Smejal se je.
krajec
?
Lipe
?
lepo skrbel za
in ga dal muli.
kotel
?
in meso, ter  ji rekel,
Jokal je od veselja.
Švedro
?
.
Poišči vsiljivca:
Švedra je bila:
partizanska mula
dobrega srca
nagajiva koza
Poišči napačno izjavo:
Lipe je bil:
partizanski mulovodec
nenasiten borec
pozoren do živali
Lipe se je zavedel svojih napak, ko
je moral sam nositi breme.
je zopet postal lačen.
je bilo že prepozno.
Lipe priveže Švedro za kozolec.
?
Lipe po hišah išče priboljške zase.
?
Švedra postaja vedno šibkejša.
?
Lipe je določen za mulovodca.
?
ČASOVNICA
Mula obnemogla obleži onstran hriba.
?
Partizani bežijo pred sovražniki.
?
Komandir zagrozi Lipetu.
?
Lipe se vrne k muli.
?
ČASOVNICA
Lipe milo prosi Švedro.
?
Lipe si naloži breme na hrbet.
?
Lipe je objel mulo in jokal od veselja.
?
Lipe in Švedra prideta k partizanom.
?
Švedra zbere moči in gre za Lipetom.
?
ČASOVNICA
Gradivo je nastalo ob učenju na daljavo.
Literatura: Radovednih pet, berilo za slovenščino v 4.razredu osnovne šole
HVALA ZA SODELOVANJE!
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.