Samostalnik
Priprava gradiva: Petra Hudnik in Damjana Vidmar
Samostalnik
Označi samostalnike ženskega spola.
cesta
bukev
pljuča
pustolovščina
Označi samostalnike ženskega spola.

družine

cesarji

perut

sekira

Označi samostalnike ženskega spola.

popotnici

lastovice

sonce

škarje

Označi samostalnike moškega spola.

gradovi

bukev

razvodje

želodi

Označi samostalnike moškega spola.

prvak

Bled

sedlo

srce

Označi samostalnike moškega spola.

perut

cesarji

pustolovščina

Zagorje

Označi samostalnike srednjega spola.

perut

Bled

srce

Zagorje

Označi samostalnike srednjega spola.

pljuča

cesarji

sotočje

sonce

Označi samostalnike srednjega spola.

prvak

družine

razvodje

sedlo

Dopolni razpredelnico.

MNOŽINA
DVOJINA
EDNINA
družina

Dopolni razpredelnico.

MNOŽINA
DVOJINA
EDNINA
šole

Dopolni razpredelnico.

MNOŽINA
DVOJINA
EDNINA
praznika

Dopolni razpredelnico.

MNOŽINA
DVOJINA
EDNINA
grad

Dopolni razpredelnico.

MNOŽINA
DVOJINA
EDNINA
ljudje

Dopolni razpredelnico.

MNOŽINA
DVOJINA
EDNINA
piškot

Dopolni razpredelnico.

MNOŽINA
DVOJINA
EDNINA
drevo

Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko.

Na (Vransko)
smo srečali prijatelje.

Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko.

Sediš na (očala)
.

Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko.

Leteli smo z (letalo, dv.)
domačega proizvajalca.

Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko.

stara (gnezdo)
Ptice so se vrnile v

.

Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko.

 zapisala (ime, mn.)
S (pero)
je pisateljica

.

Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko.

Tudi (dekle, mn.)
so prišla voščit novo leto.

Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko.

(Stane)
in (Jože)
pri (most)
, (Marko)
sem srečala
.

Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko.

Nad našo (vas)
stoji znana cerkev.

Označi samostalnike.

 

Sadovnjaki

 

so

 

sadja.

 

znani

 

v

 

po

 

okolici

 

različnih

 

Lukovice

 

vrstah

Označi samostalnike.

 

različne

 

Ljudje

 

sem

 

tudi

 

so

 

pripomočke,

 

velike

 

imeli

 

 v

 

škarje.

 

videla

 

rokah

Izpisanemu samostalniku določi spol, število in sklon.

moški
ženski
srednji

SPOL

Sadovnjaki v okolici Lukovice so

znani po različnih vrstah sadja.

sadovnjaki

dvojina
množina
ednina

ŠTEVILO

imenovalnik
rodilnik
tožilnik
mestnik
orodnik
dajalnik

SKLON

Izpisanemu samostalniku določi spol, število in sklon.

moški
ženski
srednji

SPOL

Sadovnjaki v okolici Lukovice so

znani po različnih vrstah sadja.

okolici

dvojina
množina
ednina

ŠTEVILO

imenovalnik
rodilnik
tožilnik
mestnik
orodnik
dajalnik

SKLON

Izpisanemu samostalniku določi spol, število in sklon.

moški
ženski
srednji

SPOL

Sadovnjaki v okolici Lukovice so

znani po različnih vrstah sadja.

Lukovice

dvojina
množina
ednina

ŠTEVILO

imenovalnik
rodilnik
tožilnik
mestnik
orodnik
dajalnik

SKLON

Izpisanemu samostalniku določi spol, število in sklon.

moški
ženski
srednji

SPOL

Sadovnjaki v okolici Lukovice so

znani po različnih vrstah sadja.

vrstah

dvojina
množina
ednina

ŠTEVILO

imenovalnik
rodilnik
tožilnik
mestnik
orodnik
dajalnik

SKLON

Izpisanemu samostalniku določi spol, število in sklon.

moški
ženski
srednji

SPOL

Sadovnjaki v okolici Lukovice so

znani po različnih vrstah sadja.

sadja

dvojina
množina
ednina

ŠTEVILO

imenovalnik
rodilnik
tožilnik
mestnik
orodnik
dajalnik

SKLON

Izpisanemu samostalniku določi spol, število in sklon.

Ljudje so imeli v rokah različne pripomočke,

videla sem tudi velike škarje.

moški
ženski
srednji

SPOL

ljudje

dvojina
množina
ednina

ŠTEVILO

imenovalnik
rodilnik
tožilnik
mestnik
orodnik
dajalnik

SKLON

Izpisanemu samostalniku določi spol, število in sklon.

Ljudje so imeli v rokah različne pripomočke,

videla sem tudi velike škarje.

moški
ženski
srednji

SPOL

rokah

dvojina
množina
ednina

ŠTEVILO

imenovalnik
rodilnik
tožilnik
mestnik
orodnik
dajalnik

SKLON

Izpisanemu samostalniku določi spol, število in sklon.

Ljudje so imeli v rokah različne pripomočke,

videla sem tudi velike škarje.

moški
ženski
srednji

SPOL

pripomočke

dvojina
množina
ednina

ŠTEVILO

imenovalnik
rodilnik
tožilnik
mestnik
orodnik
dajalnik

SKLON

Izpisanemu samostalniku določi spol, število in sklon.

Ljudje so imeli v rokah različne pripomočke,

videla sem tudi velike škarje.

moški
ženski
srednji

SPOL

množinski

samostalnik

edninski

samostalnik

škarje

imenovalnik
rodilnik
tožilnik
mestnik
orodnik
dajalnik

SKLON

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.