Enačbe preverjanje znanja
PREVERI SVOJE ZNANJE
Polona Vodičar, Osnovna šola Vransko-Tabor
ENAČBE
Natančno preberi navodila, pozorno poglej enačbo
in jo reši.
Želim ti čim več pravilnih odgovorov.
Reši enačbe, za znak krat uporabi piko. 
Izračunaj in naredi preizkus.
Preizkus:
a + 78 = 150
a =
a =
Preizkus:
Izračunaj in naredi preizkus.
c + 234 = 501
c =
c =
Preizkus:
Izračunaj in naredi preizkus. Za znak krat uporabi .
42 : y = 7
y =
y = 
Preizkus:
Izračunaj in naredi preizkus. za znak krat uporabi piko.
8   c = 56
c =
c =
Preizkus:
Izračunaj in naredi preizkus. 
m - 230 = 657
m =
m =
Preizkus:
Izračunaj in naredi preizkus. Za znak krat uporabi piko.
k - 62 = 69
k = 69
k =
Izračunaj in naredi preizkus. Za znak krat uporabi piko.
Preizkus:
d : 8 = 8
d =
d =
Manja vsak dan prebere 8 strani knjige. V koliko dneh bo 
prebrala 64 strani knjige.
64 strani bo prebrala v 
Preberi besedilno nalogo, nastavi enačbo, neznankanaj bo vedno x. Izračunaj enačbo in odgovori.
x =
x =
x =
dneh.
K številu 33 moramo prišteti število 
število 72.
Preberi besedilno nalogo, nastavi enačbo, neznankanaj bo vedno x. Izračunaj enačbo in odgovori.
Katero število moramo prišteti k številu 33, 
da dobimo 72?
x =
x =
, da dobimo 
Preberi besedilno nalogo in izberi enačbo, s katero bi izračunal nalogo.
Od katerega števila moramo odšteti število 57, 
da dobimo 93?
93 - x = 57
57 + 93 = x
93 - 57 = x
x - 57 = 93
x - 93 = 57
Preberi besedilno nalogo in izberi enačbo, s katero bi izračunal nalogo.
S katerim številom moramo deliti število 36, 
da dobimo 4?
36 : x = 4
x : 4 = 36
x : 4 = 36
36 - x = 4
Na likovne delavnice se je na začetku leta vpisalo 22 učencev. Ker so bile delavnice zanimive in zabavne, je biloob polletju vpisanih  že 51 učencev. Koliko novih učencevse je vpisalo do polletja? Za neznani člen vpiši x.
Preberi besedilno nalogo, napiši enačbo in jo izračunaj.
Do polletja se je vpisalo 
x =
x =
učencev.
Prišel si do konca.
BRAVO!
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.