MAT 8r Obratno sorazmerje 2
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerje.
x
2
1
3
6
y
30
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerje.
2
6
15
x
3
10
y
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerje.
16
x
10
8
y
6
k=xy
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerje.
x
20
25
10
y
10
k=xy
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerjein zapiši enačbo obratnega sorazmerja.
x
2
4
y =
x
5
y
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerjein zapiši enačbo obratnega sorazmerja.
x
2
3
y =
x
6
y
Izpolni tabelo, če velja enačba obratnega sorazmerjaxy =40
x
2
y
1
4
Izpolni tabelo, če velja enačba obratnega sorazmerjaxy =7,5
x
2
y
1,5
3
Pet delavcev opravi neko delo v 8 urah.V kolikšnem času opravijo enako delo 4 delavci?
4 delavci opravijo enako delo v 
čas(h)
8
št. delavcev
4
1
urah.
120 litrov jabolčnika prelijemo v steklenice.Izpolni tabelo.
število steklenic
24
60
prostornina  steklenice (l)
1,5
0,3
6 metrski hlod lahko razžagamo na enako dolge dele na različne načine. Zapiši vse celoštevilčne možnosti.
število delov
1
2
dolžina (m)
2
1
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.