UREDI ŠTEVILA DO 100
12

Uredi števila od najmanjšega do NAJVEČJEGA.

61
43
17
50

63

Uredi števila od najmanjšega do NAJVEČJEGA.

75

43

73

91

49

Uredi števila od najmanjšega do NAJVEČJEGA.

26

54

45

50

11

Uredi števila od NAJVEČJEGA do najmanjšega.

24

57

39

29

100

Uredi števila od NAJVEČJEGA do najmanjšega.

92

29

89

57

33

Uredi števila od NAJVEČJEGA do najmanjšega.

43

29

18

77

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.