Rast in razvoj živih bitij 3. razred
 • 1. Združitvi moške in ženske spolne celice rečemo ...
A) INKUBATOR
B) OPLODITEV
C) OSVETLITEV
 • 2. Moške spolne celice se imenujejo
A) SEMENČECE
B) SEMENA
C) JAJCA
 • 3. Ženska spolna celica se imenuje
A) SEME
B) JAJČECE
C) JAJCE
 • 4. Ali imajo rastline in živali tudi spolne celice?
A) NE
B) DA
 • 5. Kako pridejo na svet? Pingvin se
A) IZLEŽE
B) SKOTI
C) RODI
D) IZVALI
 • 6. Medved se
A) SKOTI
B) IZVALI
C) IZLEŽE
D) RODI
 • 7. Pikapolonica se
A) IZVALI
B) IZLEŽE
C) RODI
D) SKOTI
 • 8. Žaba se
A) SKOTI
B) IZVALI
C) RODI
D) IZLEŽE
 • 9. Človek se
A) IZVALI
B) RODI
 • 10. Nosečnost traja
A) 9 tednov
B) 9 mesecev
C) 9 dni
 • 11. Nosečnost se konča s
A) PORODOM
B) IZVALITVIJO
C) DOJENČKOM
 • 12. Komaj rojeni otrok je
A) NEDONOŠENČEK
B) NOVOROJENČEK
 • 13. Predčasno rojeni otrok je
A) NEDONOŠENČEK
B) NOVOROJENČEK
 • 14. Naprava, ki pomaga preživeti nedonošenčku se imenuje
A) INKUBATOR
B) ULTRAZVOK
C) MATERNICA
D) GRAFOSKOP
 • 15. Dojenčkova prva hrana in pijača je
A) MATERINO MLEKO
B) MLETO MESO
C) KORENČKOVA KAŠICA
 • 16. Dojenček, ki pije iz materinih prsi se
A) SPI
B) CRKLJA
C) DOJI
 • 17. Dojenček prvih 6 mesecev živi samo od mleka.
A) DA
B) NE
 • 18. Človek je rojen brez zob.
A) DA
B) NE
 • 19. Dojenček potrebuje 1 leto, da se nauči hoditi in govoriti
A) NE
B) DA
 • 20. Rast in razvoj človeka traja 2 leti.
A) NE
B) DA
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.