KEMIJSKE FORMULE
  • 1. Kaj je molekula?
A) Največji gradnik snovi.
B) Vse našteto.
C) To so gradniki snovi, ki so sestavljeni iz najmanj dveh atomov.
D) Najmanjši gradnik snovi.
E) To so gradniki snovi, ki so sestavljeni iz najmanj enega atoma.
  • 2. Kaj nam pove kemijska formula?
A) Nič.
B) Pove nam kateri atomi sestavljajo molekulo in koliko je teh atomov v molekuli.
C) Kateri atom je v molekuli in vrstno število.
D) Masno število.
E) Pove nam koliko molekul je v atomu.
  • 3. Koliko atomov sestavlja molekulo kisika?
A) 3.
B) 1.
C) 4.
D) 0.
E) 2.
  • 4. Koliko atomov sestavlja molekulo žvepla?
A) 0.
B) 2.
C) 8.
D) 3.
E) 1.
  • 5. Zapiši molekulsko formulo, če poznaš število atomov v molekuli. - 1 atom vodika, 1 atom klora, 3 atomi kisika.
A) HClO3
B) HClO3.
C) HClO_3.
D) HClO_3
  • 6. Koliko atomov posameznega elementa sestavlja molekulo? - H4SiO4.
A) 4 atomi vodika, 1 atom silicija, 4 atomi kisika
B) 4 atomi vodika 1 atom silicija 4 atomi kisika
C) 4 atomi vodika 1 atom silicija 4 atomi kisika.
D) 4 atomi vodika, 1 atom silicija, 4 atomi kisika.
  • 7. Kaj predstavlja zapis? Izbiraj med pojmi: atom, molekula elementa, molekula spojine. - 5Na.
A) atomi
B) atomi.
C) ATOMI.
D) ATOMI
  • 8. Zapiši molekulsko formulo, če poznaš število atomov v molekuli. - 3 atomi vodika, 1 atom fosforja, 4 atomi kisika.
A) H_3PO_4
B) H3PO4
C) H_3PO_4.
D) H3PO4.
  • 9. Koliko atomov posameznega elementa sestavlja molekulo? - (NH4)_2SO4.
A) 2 atoma dušika 8 atomov vodika 1 atom žvepla 4 atomi kisika.
B) 2 atoma dušika, 8 atomov vodika, 1 atom žvepla, 4 atomi kisika.
C) 2 atoma dušika, 8 atomov vodika, 1 atom žvepla, 4 atomi kisika
D) 2 atoma dušika 8 atomov vodika 1 atom žvepla 4 atomi kisika
  • 10. Kaj predstavlja zapis? Izbiraj med pojmi: atom, molekula elementa, molekula spojine. - 3CO2.
A) molekule spojine
B) molekule spojine.
C) MOLEKULE SPOJINE
D) MOLEKULE SPOJINE.
Rešitve nalog
1.C   2.B   3.E   4.C   5.A,B,C,D   6.A,B,C,D   7.A,B,C,D   8.A,B,C,D   9.A,B,C,D   10.A,B,C,D  
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.