KEMIJSKE FORMULE
  • 1. Kaj je molekula?
A) To so gradniki snovi, ki so sestavljeni iz najmanj enega atoma.
B) Vse našteto.
C) Največji gradnik snovi.
D) Najmanjši gradnik snovi.
E) To so gradniki snovi, ki so sestavljeni iz najmanj dveh atomov.
  • 2. Kaj nam pove kemijska formula?
A) Nič.
B) Kateri atom je v molekuli in vrstno število.
C) Masno število.
D) Pove nam koliko molekul je v atomu.
E) Pove nam kateri atomi sestavljajo molekulo in koliko je teh atomov v molekuli.
  • 3. Koliko atomov sestavlja molekulo kisika?
A) 0.
B) 1.
C) 3.
D) 4.
E) 2.
  • 4. Koliko atomov sestavlja molekulo žvepla?
A) 2.
B) 1.
C) 8.
D) 0.
E) 3.
  • 5. Zapiši molekulsko formulo, če poznaš število atomov v molekuli. - 1 atom vodika, 1 atom klora, 3 atomi kisika.
A) HClO_3
B) HClO_3.
C) HClO3.
D) HClO3
  • 6. Koliko atomov posameznega elementa sestavlja molekulo? - H4SiO4.
A) 4 atomi vodika 1 atom silicija 4 atomi kisika
B) 4 atomi vodika, 1 atom silicija, 4 atomi kisika
C) 4 atomi vodika 1 atom silicija 4 atomi kisika.
D) 4 atomi vodika, 1 atom silicija, 4 atomi kisika.
  • 7. Kaj predstavlja zapis? Izbiraj med pojmi: atom, molekula elementa, molekula spojine. - 5Na.
A) atomi.
B) atomi
C) ATOMI
D) ATOMI.
  • 8. Zapiši molekulsko formulo, če poznaš število atomov v molekuli. - 3 atomi vodika, 1 atom fosforja, 4 atomi kisika.
A) H3PO4
B) H_3PO_4
C) H3PO4.
D) H_3PO_4.
  • 9. Koliko atomov posameznega elementa sestavlja molekulo? - (NH4)_2SO4.
A) 2 atoma dušika, 8 atomov vodika, 1 atom žvepla, 4 atomi kisika
B) 2 atoma dušika, 8 atomov vodika, 1 atom žvepla, 4 atomi kisika.
C) 2 atoma dušika 8 atomov vodika 1 atom žvepla 4 atomi kisika
D) 2 atoma dušika 8 atomov vodika 1 atom žvepla 4 atomi kisika.
  • 10. Kaj predstavlja zapis? Izbiraj med pojmi: atom, molekula elementa, molekula spojine. - 3CO2.
A) MOLEKULE SPOJINE.
B) MOLEKULE SPOJINE
C) molekule spojine.
D) molekule spojine
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.