Poštevanka števila 2

Vpiši manjkajoče večkratnike števila 2.

2
14
♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥
Dopolni in izračunaj.

2+2+2+2 =

2+2+2 =

☼☼  ☼☼  ☼☼
3
4
=
=
☻☻  ☻☻  ☻☻  ☻

2+2+2+2+2+2+2 =

2+2+2+2+2 =

☺☺  ☺☺  ☺☺  ☺☺  ☺☺ 
Dopolni in izračunaj.
☻  ☻☻  ☻☻  ☻☻
=
=
5 • 2 =
1 • 2 =
2 • 2 =
4 • 2 =
3 • 2 =
10 • 2 =
8 • 2 =
9 • 2 =
6 • 2 =
7 • 2 =

 

Sestavi račun in ga izračunaj!
=
=
9 • 2 =
5 • 2 =
7 • 2 =
1 • 2 =
3 • 2 =
10 • 2 =
8 • 2 =
6 • 2 =
2 • 2 =
4 • 2 =
   • 2 =
   • 2 =
   • 2 =
   • 2 =
   • 2 =
10
4
6
20

8

18
14
12
6
2
2=
2=
2=
2=
2=
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.