MAT 8r Odstotki in premo sorazmerje 2
Delež, zapisan z decimalno številko, zapiši z odstotki.
dec. št.
0,13
0,75
0,07
0,2
1,09
%
Delež, zapisan z decimalno številko, zapiši z odstotki.
dec. št.
0,25
1
0,913
0,04
0,004
%
Delež, zapisan z ulomkom, zapiši z odstotki.
ulomek
11/100
7/100
3/4
1/2
1/4
%
Delež, zapisan z ulomkom, zapiši z odstotki.
25/1000
ulomek
8/10
1/100
1/20
1/8
%
Izpolni tabelo.
ulomek
17/100
3/100
dec. št.
0,8
33
10
%
Dopolni tabelo.
delež
300
100
10
1
8
25
%
Dopolni tabelo.
delež
70
100
10
1
2
11
%
Jan je v knjigi z 200 stranmi že prebral 80 strani.
Izpolni tabelo in dopolni odgovor.
Prebrati mora še
št. strani
200
20
80
% oziroma
%
strani.
Majica, ki stane 30€, se poceni za 6%. Izpolni tabelo
in dopolni odgovor.
Cena majice s popustom je
znesek(€)
30
10
1
6
%
€.
Majica, ki stane 25€, se podraži za 3%. Izpolni tabeloin dopolni odgovor.
Cena majice po podražitvi je
znesek(€)
10
1
3
100
%
€.
Mobitel s 30% popustom stane 84€. Izpolni tabeloin dopolni odgovor.
Redna cena mobitela je
znesek(€)
84
€.
Popust znaša
10
100
30
%
€.
V 30% raztopini vode in soli je 105 dag vode. Koliko soli je v raztopini?
V raztopini je 
masa(dag)
105
dag soli in 
10
100
30
%
% vode.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.