MAT - PONOVIMO števila do 1000
PONOVIMO
števila do
1000
Spodnjim številom
določi predhodnik P.
660 - P je
231 - P je
314 - P je
800 - P je

Zapiši z desetiškimi

218 =
903 =
450 =
36 =
enotami.
Spodnjim številom
določi naslednik N.

790 - N je

489 - N je
599 - N je
319 - N je
Uredi št. po velikosti.
76, 234, 921, 324, 192
Začni z največjim.

243 + 568 =

Seštej na dolg način!

=
=

+

+
+
+
+
+
=
=
=
Uredi št. po velikosti.
65, 832, 213, 56, 823
Začni z najmanjšim.
765 - 348 =
Odštej na dolg način.
=
=
-
-
-
-
-
-
=
=
=
S številkami: 4, 2, 5
sestavi največje in
Največje št.
najmanjše število!
Najmanjše št.
308, 306, 304, 302,
Nadaljuj zaporedje:
430, 460, 490,
Vstavi znak < , > ali = !

389

407
120
837
521
783
398
503
211
521
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.