MAT_OD 5 DO 13
V PRAZNA POLJA VSTAVI ŠTEVILA
OD 5 DO 13, TAKO DA DOBIŠ VSOTO
NA KONCU VRSTICE ALI STOLPCA.
NOBENO ŠTEVILO SE NE PONOVI
DVAKRAT.
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.