NIT - Naše ptice
Naše ptice
Mojca Pozvek
NIT - 4. RAZ.
Katera ptica je na fotografiji?
Katera ptica je na fotografiji?
Kateri ptici sta na fotografijah?
zelena žolna
?
črna žolna
?
Katera ptica je na fotografiji?
kanja
fazan
fazanka
Kateri ptici sta na fotografijah?
škorec
?
kos
?
lišček
detel
žolna
Katera ptica je na fotografiji?
Katera ptica je na fotografiji?
Katera ptica je na fotografiji?
kalin
sinica
lišček
Katera ptica je na fotografiji?
Katera ptica je na fotografiji?
vrana
?
sraka
?
Katera ptica je na fotografiji?
sova
Katera ptica je na fotografiji?
ščinkavec
?
šoja
?

Na fotografiji je najhitrejša žival

na svetu, saj doseže hitrost tudi

320 km/uro.

sokol selec
kragulj
skobec
orel
To je
Katera ptica je na fotografiji?
Katera ptica je na fotografiji?
kalin
plavček
sinica
In še zadnje vprašanje:
DA
Ali ptice spadajo
k nevretenčarjem?
NE
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.