NIT - Kolobarniki, polži in školjke

Kolobarniki,

polži in školjke
NIT- 4. RAZRED
Mojca Pozvek
kolobarnikom
polžem
nevretenčarjem
Živali na slikah spadajo k:
velika brezzobka

Školjke na sliki nosijo ime:

ladinka
velika pokrovača
v sladkih vodah
na kopnem
v sladkih vodah in v morju
v morju
Živi:
Na sliki je
.
Školjki na sliki pravijo tudi "gospa školjka".
To je
.
Poišči napačen odgovor.
Pijavka spada :
h kolobarnikom
k polžem
k nevretenčarjem

Življenjski prostor polža na sliki je:

morje
sladke vode
Na sliki je naša največja sladkovodna školjka.
Imenujemo jo velika
.
Na sliki je:
veliki vrtni polž
rdeči lazar
vrtnik
Posamezno školjko imenujemo užitna
Na sliki je  "grozd" školjk, ki so pritrjene na skalo.
.
Na sliki je
.
Ali školjke plavajo?

DA

NE
Kaj ne spada k nevretenčarjem?
školjke
polži
dvoživke
žuželke
pajki
kolobarniki
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.