V tovarni in delavnici
  • 1. V tovarni pridelujejo krompir.
A) NE
B) DA
  • 2. V delavnici izdelujejo pohištvo.
A) DA
B) NE
  • 3. V tovarni izdelajo večje količine enakih izdelkov.
A) DA
B) NE
  • 4. Surovine so snovi, ki jih uporabljajo v tovarni.
A) NE
B) DA
  • 5. V delavnici ne moremo naročiti izdelkov po meri.
A) DA
B) NE
  • 6. Pri izdelavni v tovarni nastajajo odpadne snovi.
A) NE
B) DA
  • 7. Zdravila izdelujejo v delavnici.
A) NE
B) DA
  • 8. V tovarnah in delavnicah uporabljajo stroje.
A) DA
B) NE
  • 9. Odpadne snovi onesnažujejo okolje.
A) NE
B) DA
  • 10. Za delo s stroji potrebujemo električno energijo.
A) NE
B) DA
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.