Preberi preglednice
PREBERI PREGLEDNICE

Priprava gradiva: Urška Vidmar in Damjana Vidmar

Preglednica prikazuje, koliko likov je narisal posamezni učenec.

Koliko likov je narisala  Janja?

Koliko likov je narisal Robi?
Kdo je narisal 5 likov?
Preglednica prikazuje, koliko likov je narisal posamezni učenec.

Kdo je narisal največ likov?

Kdo je narisal najmanj likov?

Koliko likov so skupaj narisala vse deklice?

V okvirček zapiši P, če je trditev pravilna, če je trditev napačna pa N.

Preglednica prikazuje, koliko nalog je rešil posamezni učenec.
Klemen je rešil več nalog kot Andrej.
Klemen je rešil tri naloge.
Manca je rešila 7 nalog.
Pija je rešila največ nalog.

V okvirček zapiši P, če je trditev pravilna, če je trditev napačna pa N.

Preglednica prikazuje, koliko nalog je rešil posamezni učenec.

Sonja je rešila eno nalogo

manj kot Manca.

Nobeno dekle ni rešilo

manj kot pet nalog.

Oba  fanta sta skupaj rešila

več nalog kot Manca.

Andrej je rešil več nalog

kot Sonja.

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Označi, katere like je narisal Miha.

rumeni

kvadrat

rdeči

krog

modri

trikotnik

modri 

krog

zeleni

pravokotnik

rumeni

trikotnik

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Označi, katere like je narisala Janja.

rumeni

kvadrat

rdeči

krog

modri

trikotnik

modri 

krog

zeleni

pravokotnik

rumeni

trikotnik

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Označi, kateri lik je bil narisan trikrat.

rumeni

kvadrat

rdeči

krog

modri

trikotnik

modri 

krog

zeleni

pravokotnik

rumeni

trikotnik

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Označi, kateri lik so narisali vsi otroci.

rumeni

kvadrat

rdeči

krog

modri

trikotnik

modri 

krog

zeleni

pravokotnik

rumeni

trikotnik

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Označi, kateri lik so otroci najmanjkrat narisali?

rumeni

kvadrat

rdeči

krog

modri

trikotnik

modri 

krog

zeleni

pravokotnik

rumeni

trikotnik

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Koliko likov je narisal Miha?
Kdo je narisal vse like?

Koliko likov je narisal Klemen?

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Označi, kdo je narisal več likov kot Klemen?

Janja
Tomaž
Leja
Miha

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Označi, kdo je narisal manj likov kot Klemen?

Janja
Tomaž
Leja
Miha

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Označi, kdo je narisal enako število likov kot Klemen?

Janja
Tomaž
Leja
Miha

V preglednici je prikazano, katere like so narisali otroci v zvezek.

Koliko krogov so narisali vsi otroci skupaj?

Koliko rumenih trikotnikov o narisali vsi otroci skupaj?

Koliko pravokotnikov so narisali vsi otroci skupaj?

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.