IMENA IN SIMBOLI ELEMENTOV
  • 1. Prva črka simbola elementa se piše ...
A) z grško črko.
B) z malo tiskano začetnico.
C) z veliko pisano začetnico.
D) z malo pisano začetnico.
E) z veliko tiskano začetnico..
  • 2. Druga črka simbola elementa se piše ...
A) z veliko pisano črko.
B) z malo tiskano in nikoli malo pisano črko.
C) z grško črko.
D) z veliko tiskano črko.
E) z malo tiskano ali pisano črko.
  • 3. Opis joda.
A) Vijolični kristalčki, sublimira, zelene pare.
B) Oranžni kristalčki, zelene pare, modra tekočina.
C) Mavrica.
D) Sivi kristalčki, sublimira, vijolične pare.
E) Sivi kristalčki, ne sublimira, sive pare.
  • 4. Opis vodika.
A) Je modre barve.
B) Brezbarven, lahek plin, zmes s kisikom je pokalni plin.
C) Je modre barve, lahek plin, zmes s kisikom je pokalni plin.
D) Brezbarven, lahek plin, zmes s kisikom je cvileči plin.
E) Brezbarven, težek plin, zmes z dušikom je pokalni plin.
  • 5. Kateri element je to? - Rumeni kristali, na ognjeniških pobočjih.
A) Žveplo.
B) Bizmut.
C) Fosfor.
D) Magnezij.
E) Vodik.
  • 6. Kateri element je to? - Svetla, lahka kovina, gori s svetlečim belim plamenom.
A) Berilij.
B) Magnezij.
C) Kisik.
D) Žveplo.
E) Natrij.
  • 7. Simbol katerega elementa je to? - P.
A) Fluor.
B) Polonij.
C) Paladij.
D) Fosfor.
E) Plutonij.
  • 8. Element katerega simbola je to? - Rodij.
A) Rd.
B) Rb.
C) Ru.
D) Ro.
E) Rh.
  • 9. Simbol katerega elementa je to? - Au.
A) Srebro.
B) Zlato.
C) Aktinij.
D) Živo srebro.
E) Aluminij.
  • 10. Element katerega simbola je to? - Bor.
A) B.
B) Be.
C) Bi.
D) Bo.
E) Br.
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.