IMENA IN SIMBOLI ELEMENTOV
  • 1. Prva črka simbola elementa se piše ...
A) z veliko pisano začetnico.
B) z veliko tiskano začetnico..
C) z malo pisano začetnico.
D) z malo tiskano začetnico.
E) z grško črko.
  • 2. Druga črka simbola elementa se piše ...
A) z malo tiskano ali pisano črko.
B) z veliko pisano črko.
C) z grško črko.
D) z malo tiskano in nikoli malo pisano črko.
E) z veliko tiskano črko.
  • 3. Opis joda.
A) Sivi kristalčki, sublimira, vijolične pare.
B) Vijolični kristalčki, sublimira, zelene pare.
C) Oranžni kristalčki, zelene pare, modra tekočina.
D) Sivi kristalčki, ne sublimira, sive pare.
E) Mavrica.
  • 4. Opis vodika.
A) Brezbarven, lahek plin, zmes s kisikom je cvileči plin.
B) Brezbarven, lahek plin, zmes s kisikom je pokalni plin.
C) Je modre barve.
D) Je modre barve, lahek plin, zmes s kisikom je pokalni plin.
E) Brezbarven, težek plin, zmes z dušikom je pokalni plin.
  • 5. Kateri element je to? - Rumeni kristali, na ognjeniških pobočjih.
A) Vodik.
B) Bizmut.
C) Žveplo.
D) Fosfor.
E) Magnezij.
  • 6. Kateri element je to? - Svetla, lahka kovina, gori s svetlečim belim plamenom.
A) Magnezij.
B) Natrij.
C) Berilij.
D) Kisik.
E) Žveplo.
  • 7. Simbol katerega elementa je to? - P.
A) Plutonij.
B) Polonij.
C) Fluor.
D) Fosfor.
E) Paladij.
  • 8. Element katerega simbola je to? - Rodij.
A) Rd.
B) Rh.
C) Rb.
D) Ro.
E) Ru.
  • 9. Simbol katerega elementa je to? - Au.
A) Živo srebro.
B) Aluminij.
C) Aktinij.
D) Srebro.
E) Zlato.
  • 10. Element katerega simbola je to? - Bor.
A) B.
B) Bo.
C) Bi.
D) Br.
E) Be.
Rešitve nalog
1.B   2.A   3.A   4.B   5.C   6.A   7.D   8.B   9.E   10.A  
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.