Molekule
__1. C2H6A. vodikov klorid
__2. CH4B. vodikov peroksid
__3. H2C. vodikov bromid
__4. H2OD. vodikov fluorid
__5. H2O2E. vodik
__6. HBrF. metan
__7. HClG. voda
__8. HFH. vodikov jodid
__9. HII. etan
__10. NH3J. amonijak
__11. Br2A. fluor
__12. Cl2B. dušik
__13. CO2C. kisik
__14. F2D. klor
__15. I2E. brom
__16. N2F. ogljikov dioksid
__17. O2G. jod
__18. P4H. fosfor
__19. S8I. žveplo
__20. Br, bromA. fluorid
__21. C, ogljikB. bromid
__22. Cl, klorC. klorid
__23. F, fluorD. jodid
__24. H, vodikE. hidrid
__25. I, jodF. oksid
__26. N, dušikG. sulfid
__27. O, kisikH. nitrid
__28. P, fosforI. karbid
__29. S, žveploJ. fosfid
__30. CA. bela
__31. Cl, F, I, BrB. rdeča
__32. HC. črna
__33. ND. zelena
__34. OE. modra
__35. SF. rumena
__36. 1A. mono
__37. 2B. di
__38. 3C. tri
__39. 4D. okta
__40. 5E. heksa
__41. 6F. tetra
__42. 7G. penta
__43. 8H. hepta
__44. 9I. nona
__45. 10J. deka
__46. CaF2A. tricinkov difosfid
__47. CCl4B. kalcijev difluorid
__48. Cr2O3C. ogljikov tetraklorid
__49. FeBr3D. didušikov trisulfid
__50. MgH2E. tetrafosforjev dekaoksid
__51. N2S3F. železov tribromid
__52. NaClG. dikromov trioksid
__53. P4O10H. natrijev klorid
__54. SF6I. žveplov heksafluorid
__55. Zn3P2J. magnezijev dihidrid
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.