Računamo do 20 s prehodom
19 - 10
4  +  7
=
=
12 -  3
9  +  7
=
=
16 -  8
5  +  9
=
=
15 - 7
9  +  8
=
=
 19 - 15
14  +  3
=
=
14 -  6
2  +  9
=
=
14 -  9
8  +  7
=
=
 20 - 14
11 +  9
=
=
13 - 11
4  + 12
=
=
13 - 5
7  +  7
=
=
14 - 5
6  +  7
=
=
14 - 5
9  +  2
=
=
12 - 6
6  +  5
=
=
17 - 8
5  +  8
=
=
17 - 9
5  +  9
=
=
11 - 8
4  +  9
=
=
11 - 5
4  +  12
=
=
11 - 4
2  +  13
=
=
12 - 7
1  +  11
=
=
12 - 8
5  +  13
=
=
12 - 4
3  +  9
=
=
15 - 6
5  +  14
=
=
20 - 11
4  +  7
=
=
12 - 9
6  +  11
=
=
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.