KAJ JE KEMIJA?
  • 1. Kemija je ...
A) veda o naravi.
B) naravoslovna veda.
C) družboslovna veda.
D) umetniška veda.
E) prostočasna veda.
  • 2. Kaj preučuje kemija?
A) Preučuje elemente.
B) Preučuje obstojnost neke stare stvari.
C) Preučuje naravo.
D) Preučuje zgradbo, lastnosti in spreminjanje snovi.
E) Preučuje kamnine.
  • 3. Predhodnica kenije je ...
A) kemofarmacija.
B) alkimija.
C) biokemija.
D) alkalna kemija.
E) alkemija.
  • 4. Kaj so predhodniki kemikov poskušali odkriti?
A) Rastlino.
B) Kamen modrosti.
C) Laboratorij.
D) Magnetno snov.
E) Eliksir življenja.
  • 5. Kaj preučujejo kemiki?
A) Vlažnost prostora.
B) Spremembe v laboratoriju.
C) Kemijske reakcije v laboratoriju.
D) Spremembe v naravi.
E) Fizikalne reakcije.
  • 6. Kemijski inženijri ...
A) proizvaja kemijske izdelke.
B) uravnavajo temperaturo v laboratoriju.
C) prilagodijo postopke za industrijo.
D) prilagodijo delovne razmere.
E) prodajajo kemijske izdelke.
prižema
  • 7. Na sliki poimenuj laboratorijski pribor.
A) Prižema.
B) Mufa.
C) Kovinski obroč.
D) Urno steklo.
E) Epruveta.
petrijevka
  • 8. Na sliki poimenuj laboratorijski pribor.
A) Urno steklo.
B) Čaša.
C) Petrijevka.
D) Izparilnica.
E) Menzura.
  • 9. Naštej zaščitna sredstva pri varnem izvajanju poskusov.
A) Rokavice, halja in očala.
B) Halja.
C) Ne potrebuješ zaščitnih sredstev.
D) Halja in rokavice.
E) Hlače, očala in halja.
oksidativno
  • 10. Na sliki poimenuj oznako za nevarno snov.
A) Oksidativno.
B) Okolju nevarno.
C) Vnetljivo.
D) Dražljivo.
E) Eksplozivno.
Rešitve nalog
1.B   2.D   3.B   4.B   5.C   6.C   7.A   8.C   9.A   10.A  
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.