Gozdovi so naše bogatstvo
GOZDOVI SO NAŠE BOGATSTVO
Pripravil: Ivo Zupanič
OŠ CIrkulane-Zavrč
     Poznamo listnate in iglaste gozdove.
Največkrat pa so gozdovi takšni, kot na tej sliki.
Slika prikazuje
gozd.
Na tej sliki je
gozd.
mešani gozd
Gozd na tej sliki je:
iglasti gozd
listnati gozd
Če se le da, drevesa posekajo v času mirovanja.
pozimi
spomladi
macesen
smreka
bor
macesen
jelka
smreka
macesen
smreka
bor
macesen
smreka
bor
brest
hrast
bukev
brest
hrast
bukev
jesen
češnja
bukev
bukev
hrast
divja češnja
javor
hrast
jesen
jesen
javor
oreh
jerebika
javor
jesen
PLASTI DREVESNEGA DEBLA
črnjava
?
beljava
?
kambij
?
ličje
?
lubje
?
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.