Tehnika in tehnologija - 6. razred

Tehnika in tehnologija

         za 6. razred

Priprava gradiva: Špela Šiftar, Damjana Vidmar

(preverjanje znanja)

Označi svinčnik, s katerim bi narisal močno polno črto.

 B

 HB

 H

TEHNIČNO RISANJE
Katero vrsto črte uporabljamo za risanje
srednjic ali simetral?
močno polno črto
tanko polno črto
črtkano črto
črta pika črto
TEHNIČNO RISANJE

Dopolni.

Vpisovanje mer v načrt po predpisanem
standardu imenujemo
TEHNIČNO RISANJE
.
Miza je dolga 2 m in široka 1 m.
Na načrtu je njena dolžina 10 cm
in širina 5 cm.
V kolikšnem merilu je narisan načrt?

 1 : 2

 1 : 10

 1 : 20

 1 : 50

TEHNIČNO RISANJE
Ali mora biti tehnološki list napisan
s tehnično pisavo?

Da.

Ne.

Ni predpisano.
TEHNIČNO RISANJE

S številkami od 1 do 3 oštevilči vrste papirnih gradiv

od najtanjše do najdebelejše:

PAPIRNA GRADIVA
lepenka
papir
karton

Dopolni:

Papirno gradivo na sliki se imenuje
PAPIRNA GRADIVA
.

Papirnice so grajene:

ob rekah,
v večjih mestih,
v hribovitem svetu.
PAPIRNA GRADIVA

S številkami od 1 do 3 oštevilči vrstni red posameznih

delov postopka izdelave papirja:

mokri del postopka
suhi del postopka
priprava papirjevine
PAPIRNA GRADIVA

Označi, katerega formata je mali zvezek:

 A 3

 A 4

 A 5

PAPIRNA GRADIVA

V katerem primeru se lepilo hitreje suši?

Če je topilo voda.
Če je topilo aceton.
PAPIRNA GRADIVA

Trdnost, trdota, prožnost, žilavost so:

fizikalne lastnosti gradiv,
kemijske lastnosti gradiv,
tehnološke lastnosti gradiv.
PAPIRNA GRADIVA

Dopolni.

Tehniški muzej Slovenije se nahaja v
Nekoč je bil na tem mestu Kartuzijanski
TEHNIŠKI DAN
.
.

Dopolni.

Na Ljubljanskem barju so našli najstarejše
z osjo na svetu.
TEHNIŠKI DAN

Dopolni.

Prvotno pridobivanje lesa je potekalo z ročnim posekom in spravilom

lesa z živalsko silo, s silo vode in z gravitacijo.

Maketa prikazuje idrijski

TEHNIŠKI DAN
.

Dopolni.

Starost drevesa lahko določimo s štetjem
TEHNIŠKI DAN
.

Ostrešja, mostove, pastirske koče, železniške pragove,

podporni les v rudnikih, razgledne stolpe so izdelovali

(in izdelujejo še danes):

mizarji,
tesarji,
kolarji.
TEHNIŠKI DAN

Mizar izdeluje pohištvo. S črko B označi bivalno in s črko S stavbno

pohištvo.

omara

vhodna

vrata

skrinja
miza
TEHNIŠKI DAN

lesen

strop

okenski

okvir

lesene

stopnice

stol
Uporablja se za:
Kako imenujemo žago na sliki?
vzdolžni razrez hloda
prečni razrez hloda
krožna žaga
motorna žaga
tračna žaga
LES
Kateri polizdelek iz lesa je na sliki?
panelna plošča
vezana plošča
deska
iverna plošča
LES
Katera od naštetih drevesnih vrst ima najtrši les?
topol
smreka
hrast
LES
Katera vrsta lesa je primerna za izdelavo tramov?
bukev
smreka
hrast
LES

Na eni strani gugalne deske sedi oče, na drugi hči.

(Oče je težji od hčere.)

 

Teža hčere vzdigne breme očeta, če je ročica z bremenom očeta:

krajša kot ročica s hčerjo,
enako dolga kot ročica s hčerjo,
daljša kot ročica s hčerjo.
TEHNIČNA SREDSTVA

Dopolni.

Drog, palico, desko, vrtljivo okoli neke točke, imenujemo
.
TEHNIČNA SREDSTVA

Dopolni.

Gibljivo zvezo imenujemo
TEHNIČNA SREDSTVA
.

Tabelo dopolni tako, da na ustrezno mesto zapišeš X.

menjalna ročica

pri avtomobilu

vlečna kljuka
luč pri kolesu
tečaj na vratih

vzvratno

ogledalo

TEHNIČNA SREDSTVA

kroglasti

členek

valjasti

členek

Kaj je os?

Palica, ki prenaša vrtenje.
Palica, ki daje kolesu samo oporo pri vrtenju.
TEHNIČNA SREDSTVA

Sveder v vrtalnem stroju pomikamo proti obdelovancu.

Opazimo lahko:

premo gibanje,
kroženje.
obe vrsti gibanja.
TEHNIČNA SREDSTVA

Ob sliko zapiši, katera je pogonska in katera gnana gred.

gred
TEHNIČNA SREDSTVA
gred

Katere vrste gonilo je na shemi?

Kaj lahko rečeš o smeri vrtenja pri tem gonilu?

verižno gonilo
jermensko gonilo
zobniško gonilo
torno gonilo
Kolesi se vrtita v isto smer.
Kolesi se vrtita v nasprotno smer.
TEHNIČNA SREDSTVA

Katere vrste gonilo je na modelu?

Izberi pravilno trditev.

Gnana gred se vrti hitreje kot pogonska.
Gnana gred se vrti počasneje kot pogonska.
verižno gonilo
jermensko gonilo
zobniško gonilo
torno gonilo
TEHNIČNA SREDSTVA

Dinamo na kolesu je primer:

verižnega gonila,
jermenskega gonila,
zobniškega gonila,
tornega gonila.
TEHNIČNA SREDSTVA
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.