Merjenje_dolzina_masa_prostornina
Merjenje
(dolžina, masa, prostornina)
Damjana Vidmar
dm
dag
dl
decimeter
?
dekagram
?
deciliter
?
liter
?
Poišči pare.
cm
kg
m
centimeter
?
kilogram
?
meter
?
Zapiši na krajši način.
3 metre = 3
17 kilogramov = 17
Zapiši na krajši način.
Zapiši na krajši način.
3 litre = 3
6 dekagramov = 6
Zapiši na krajši način.
3 centimetre = 3
Zapiši na krajši način.
22 decilitrov = 22
Zapiši na krajši način.
5 decimetrov = 5
Zapiši na krajši način.
Kdo je vsiljivec?
dag
deciliter
liter
dl
Kdo je vsiljivec?
meter
cm
liter
dm
Kdo je vsiljivec?
dag
dekagram
kg
deciliter
Katera enota manjka? Odgovor zapiši z besedo.
Tina je visoka 134
tehta pa 25
.
,
Katera enota manjka? Odgovor zapiši z besedo.
Tine je v kozarec nalil 
dva
soka.
Katera enota manjka? Odgovor zapiši z besedo.
Dojenček je ob rojstvu
meril 5
.
Katera enota manjka? Odgovor zapiši z besedo.
Moja pot od doma do šole meri
200
.
Katera enota manjka? Odgovor zapiši z besedo.
salame.
V sendviču je bilo 3 
Katera enota manjka? Odgovor zapiši z besedo.
Oče je v avtomobil natočil
35
goriva.
Katera enota manjka?
Enoto zapiši na kratek način.
Kokošje jajce tehta približno
5
.
Katera enota manjka?
Enoto zapiši na kratek način.
Pri tuširanju porabimo približno
50
vode.
Katera enota manjka?
Enoto zapiši na kratek način.
Kuhinjska vrata so visoka 2
in široka 8
.
Katera enota manjka?
Enoto zapiši na kratek način.
Dojenček je v enem mesecu zrastel
za 3
.
Katera enota manjka?
Enoto zapiši na kratek način.
V jogurtovem lončku je približno
2
jogurta.
Katera enota manjka?
Enoto zapiši na kratek način.
Hlebec kruha tehta en
.
Vstavi znak >, < ali =.
5 m
5 dm
dekagram
Vstavi znak >, < ali =.
kilogram
Vstavi znak >, < ali =.
dℓ
Vstavi znak >, < ali =.
2 dm
5 cm
Vstavi znak >, < ali =.
4 kg
4 dag
Vstavi znak >, < ali =.
12 dl
en liter
Vstavi znak >, < ali =.
50 dag
3 kg
Vstavi znak >, < ali =.
30 cm
3 dm
Označi pravilno trditev.
To je več kot 1 meter.
Narisala sem 15 cm dolgo črto.
To je manj kot en meter.
To je enako kot 1 meter.
Označi pravilno trditev.
To je več kot 1 liter.
Popila sem 1 deciliter soka.
To je manj kot en liter.
To je enako kot 1 liter.
Označi pravilno trditev.
To je več kot 1 kilogram.
Knjiga tehta 200 dag.
To je manj kot 1 kilogram.
To je enako kot 1 kilograma.
Označi pravilno trditev.
To je več kot 2 decimetra.
Knjiga je visoka 22 centimetrov.
To je manj kot dva decimetra.
To je enako kot 2 decimetra.
Označi prostornine, ki so 
manjše od enega litra.
3 dl
15 decilitrov
9 declitrov
Označi dolžine, ki so večje od enega decimetra.
3 centimetre
3 metre
30 m
30 cm
Označi dolžine, ki so manjše od enega metra.
50 centimetrov
5 dm
5 cm
50 decimetrov
Označi mase, ki so manjše od enega kilograma.
3 dag
30 dekagramov
300 dag
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.