OD ZBIRALNIKA DO PIPE
__1. AKVADUKTA. METEORNA VODA
__2. DEŽEVNICAB. DEŽ, SNEG, TOČA, SODRA,
__3. NEPROPUSTNA PLASTC. RIMSKI VODOVOD
__4. PADAVINED. PITNA VODA
__5. PODTALNICAE. ILOVICA
__6. VODNI STOLPF. OBJEKT, V KATEREGA SE STEKA VODA IZ ZAJETJA
__7. VODNO ZAJETJEG. OBJEKT, V KATEREGA SE NAČRPA VODA V RAVNINI
__8. VODOHRANH. OBJEKT, V KATEREM JE PITNA VODA IZ PODTALNICE
__9. VODOVODI. VSE CEVI OD VODOHRANA DO POTROŠNIKA
__10. VODOVODNO OMREŽJEJ. VSE CEVI, PO KATERIH TEČE PITNA VODA V OBJEKTIH
__11. CISTERNAA. NAPRAVA ZA PREVOZ VODE
__12. FEKALIJEB. JE EMBALAŽA ZA SHRANJEVANJE USTEKLENIČENE VODE
__13. H2OC. VSE CEVI Z ODPADNO VODO
__14. IZHLAPEVANJE VODED. JE ODPRTINA S PITNO VODO V ZEMLJI
__15. KANALIZACIJAE. VSE CEVI Z ODP. VODAMI OD OBJ. PREKO ČISTILNE NAPR. DO REKE
__16. KANALIZACIJSKO OMREŽJEF. VODA
__17. PLASTENKAG. ODPADNE VODE IZ WC
__18. SIROMAŠNA VODAH. OBJEKT, V KATEREM SE PREČISTI KANALIZACIJA
__19. VODNJAKI. DEŽEVNICA, KI JE BREZ MINERALOV IN RUDNIN
__20. ČISTILNA NAPRAVAJ. SPREMINJANJE H20 V VODIK IN KISIK
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.