OD ZBIRALNIKA DO PIPE
__1. AKVADUKTA. METEORNA VODA
__2. DEŽEVNICAB. DEŽ, SNEG, TOČA, SODRA,
__3. NEPROPUSTNA PLASTC. RIMSKI VODOVOD
__4. PADAVINED. ILOVICA
__5. PODTALNICAE. OBJEKT, V KATEREM JE PITNA VODA IZ PODTALNICE
__6. VODNI STOLPF. OBJEKT, V KATEREGA SE STEKA VODA IZ ZAJETJA
__7. VODNO ZAJETJEG. PITNA VODA
__8. VODOHRANH. VSE CEVI OD VODOHRANA DO POTROŠNIKA
__9. VODOVODI. OBJEKT, V KATEREGA SE NAČRPA VODA V RAVNINI
__10. VODOVODNO OMREŽJEJ. VSE CEVI, PO KATERIH TEČE PITNA VODA V OBJEKTIH
__11. CISTERNAA. NAPRAVA ZA PREVOZ VODE
__12. FEKALIJEB. JE ODPRTINA S PITNO VODO V ZEMLJI
__13. H2OC. JE EMBALAŽA ZA SHRANJEVANJE USTEKLENIČENE VODE
__14. IZHLAPEVANJE VODED. VSE CEVI Z ODP. VODAMI OD OBJ. PREKO ČISTILNE NAPR. DO REKE
__15. KANALIZACIJAE. VSE CEVI Z ODPADNO VODO
__16. KANALIZACIJSKO OMREŽJEF. VODA
__17. PLASTENKAG. OBJEKT, V KATEREM SE PREČISTI KANALIZACIJA
__18. SIROMAŠNA VODAH. DEŽEVNICA, KI JE BREZ MINERALOV IN RUDNIN
__19. VODNJAKI. SPREMINJANJE H20 V VODIK IN KISIK
__20. ČISTILNA NAPRAVAJ. ODPADNE VODE IZ WC
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.