OD ZBIRALNIKA DO PIPE
__1. AKVADUKTA. RIMSKI VODOVOD
__2. DEŽEVNICAB. METEORNA VODA
__3. NEPROPUSTNA PLASTC. DEŽ, SNEG, TOČA, SODRA,
__4. PADAVINED. OBJEKT, V KATEREM JE PITNA VODA IZ PODTALNICE
__5. PODTALNICAE. OBJEKT, V KATEREGA SE STEKA VODA IZ ZAJETJA
__6. VODNI STOLPF. ILOVICA
__7. VODNO ZAJETJEG. VSE CEVI OD VODOHRANA DO POTROŠNIKA
__8. VODOHRANH. PITNA VODA
__9. VODOVODI. VSE CEVI, PO KATERIH TEČE PITNA VODA V OBJEKTIH
__10. VODOVODNO OMREŽJEJ. OBJEKT, V KATEREGA SE NAČRPA VODA V RAVNINI
__11. CISTERNAA. VSE CEVI Z ODP. VODAMI OD OBJ. PREKO ČISTILNE NAPR. DO REKE
__12. FEKALIJEB. JE ODPRTINA S PITNO VODO V ZEMLJI
__13. H2OC. NAPRAVA ZA PREVOZ VODE
__14. IZHLAPEVANJE VODED. JE EMBALAŽA ZA SHRANJEVANJE USTEKLENIČENE VODE
__15. KANALIZACIJAE. VSE CEVI Z ODPADNO VODO
__16. KANALIZACIJSKO OMREŽJEF. OBJEKT, V KATEREM SE PREČISTI KANALIZACIJA
__17. PLASTENKAG. SPREMINJANJE H20 V VODIK IN KISIK
__18. SIROMAŠNA VODAH. VODA
__19. VODNJAKI. ODPADNE VODE IZ WC
__20. ČISTILNA NAPRAVAJ. DEŽEVNICA, KI JE BREZ MINERALOV IN RUDNIN
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.