Tehnika in tehnologija - 8. razred

Tehnika in tehnologija

       za 8. razred

Priprava gradiva: Špela Šiftar in Damjana Vidmar
pogled od strani
Dopolni.
Pravokotna projekcija je sestavljena iz treh pogledov.
Pogled od spredaj imenujemo
pogled od zgoraj

.

in

,

Dopolni.

Na sliki je

projekcija.

Izberi pravilni odgovor.

Vidni rob na risbi bi narisal s svinčnikom, ki ima oznako:
 B

 HB

 H

Dopolni tabelo.

srednjica ali simetrala
kotirna črta
nevidni rob

Element

vidni rob
skica
močna polna črta
?
tanka polna črta
?
prostoročna črta
?
črta, pika, črta
?
črtkana črta
?

Vrsta črte

Izberi pravilni odgovor.

Ali mora biti kosovnica napisana s tehnično pisavo?

Da.

 Ne.

Ni predpisano.

1  Risba predstavi celoten izdelek v treh dimenzijah.

 

2  Na list zapišemo zaporedje delovnih operacij, ki so potrebne za

izdelavo izdelka.


3  Risba predstavi posamezne dele predmeta z vsemi potrebnimi

informacijami za izdelavo. Posamezne dele narišemo tako, kot jih

bomo kasneje narisali na material.

 

4  List pišemo za vsako operacijo in vsebuje vse potrebne podatke,

režim dela in pogoje za njeno izvedbo.

V kvadratek vpiši ustrezno številko, glede na spodnje opise.

TEHNOLOŠKI LIST

DELAVNIŠKA RISBA

Izberi pravilni odgovor.

Miza je dolga 2 m in široka 1 m. Na načrtu je narisana v merilu

1 : 50. Kolikšne so njene mere na načrtu?

 2 cm in 1 cm.

 4 cm in 2 cm

 40 cm in 20 cm.

20 mm in 10 mm.

Dopolni.

Vnašanje mer v načrt se imenuje

.

Dopolni in izberi pravilni odgovor.

Kaj lahko rečeš o smeri vrtenja pri tem gonilu?

Na shemi je

 Kolesi se vrtita v isto smer.

 Kolesi se vrtita v nasprotno smer.

gonilo.

Dopolni in izberi pravilni odgovor.

Katera trditev je pravilna?

Na shemi je

 Gnana gred se vrti hitreje kot pogonska.

 Gnana gred se vrti počasneje kot pogonska.

gonilo.

Napravo na kolesu, ki jo prikazuje slika, imenujemo

Dopolni.

.

Enoto za merjenje električne napetosti imenujemo

Dopolni.

Dopolni z besedo.

.

Izberi pravilni odgovor.

Kolikšna je napetost baterije na sliki?
 3 V

 4,5 V

 6 V

Izberi pravilno trditev.

 Baterija je vir enosmerne napetosti.
 Baterija je vir izmenične napetosti.

Kolikšna je napetost električne napeljave v stanovanju?

Kolikšno napetost ima dinamo?

Dopolni.

Kolikšno napetost ima akumulator?

Med številom in enoto

mora biti presledek.

Med številom in enoto

mora biti presledek.

Med številom in enoto

mora biti presledek.

Viri električne napetosti delujejo na različnih osnovah. Na spodaj

naštete vire priključimo žarnico majhne moči. V katerem primeru

žarnica sveti le, če stalno dovajamo mehansko delo?

Izberi pravilni odgovor.

 Ploščata baterija z napetostjo 4,5 V.

 Kolesarski dinamo.

 Sončna celica.

 Avtomobilski akumulator.

Elektromotor pretvarja eno obliko energije v drugo.

Kaj je vir energije za elektromotor in v kaj jo pretvarja?

Izberi pravilni odgovor.

 Mehansko energijo v električno.

Električno energijo v svetlobno.

 Električno energijo v mehansko.

 Toplotno energijo v mehansko.

električne energije imenujemo

Dopolni.

Elektrarno, ki izrablja moč vodnega padca za pridobivanje

energijo s sežiganjem fosilnih goriv.

ki se sprosti pri jedrski cepitvi ali fisiji.

V

elektrarni pridobivamo električno energijo iz energije,
je elektrarna, v kateri se pridobiva električno

.

Dopolni.

Največja

termoelektrarna v

Sloveniji je

termoelektrarna

.
Dopolni.

Edina slovenska

jedrska elektrarna

se nahaja v

.

Izberi pravilni odgovor.

Kako so vezani porabniki v stanovanju na električno omrežje?
 Zaporedno.

 Vzporedno.

Poveži simbol z ustreznim opisom.

žarnica

?

električni

vodnik

?

menjalno

stikalo

?

vir

enosmerne

napetosti

?

vir

izmenične

napetosti

?

Izberi pravilni odgovor.

Katera vezava je prikazana na shemi?
Zaporedna vezava porabnikov.

Vzporedna vezava porabnikov.

Zaporedna vezava stikal.

Vzporedna vezava stikal.

Izpolni tabelo logičnih stanj za vezavo prikazano na shemi.

S1

0
0

1

1

S2

1

0
0

1

M
Dopolni.
Kako se imenujejo orodja na sliki?

Izpolni miselni vzorec. Uporabi male tiskane črke!

Dopolni.

Postopek pridobivanja jekla imenujemo

.

Dopolni.

Na sliki je

motor.

Dopolni.

Na sliki je

Puščica kaže del motorja, ki ga imenujemo

.

motor.

S števili od 1 do 4 uredi zaporedje taktov štiritaktnega motorja.

IZPUŠNI TAKT


 

SESALNI TAKT


 

DELOVNI TAKT

 


TAKT STISKANJA

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.