NIT Streha nad glavo in tla pod nogami
STREHA NAD GLAVO in TLA POD NOGAMI
Pri dopolnjevanju povedi pazi na pravilno
rabo začetnice in na pravilno obliko besed.
Naši predniki še niso znali graditi,

zato so iskali zavetje v                           .
Dopolni poved.
Eskimski šotor je narejen iz
listja in palic.
opeke in ometa
kož in palic
Izberi pravilen odgovor.
železa in betona
Razvrsti v pravilno kolono.
Pri razvščanju upoštevaj tudi abecedni
vrstni red besed.
kopalnica
?
PROSTOR
učilnica
?
hiša
?
POVRŠINA
parkirišče
?
dvorišče
?
igrišče
?
Prostoru lahko izmerimo višino, širino in
Površini lahko izmerimo le dolžino in
Dopolni povedi.
.
, nima pa
.
Le tega nam izdela
moramo izdelati
Preden se lotimo gradnje hiše,
Dopolni povedi.
.
.
Izberi pravilen odgovor.
Tloris je narisan v
žabji perspektivi
medvedji perspektivi
ptičji perspektivi.
Izberi pravilen odgovor.
Da si lažje predstavljamo, kako bo izgledala
hiša v resnici, izdelamo
raketo
maketo
plaketo.
Tudi živali gradijo.
Vsaki živali dodaj pravilno bivališče.
veverica
krava
ptica
mravlja
sršen
medved
mravljišče
?
satovje
?
hlev
?
brlog
?
duplo
?
gnezdo
?
Ljudje se gibamo po različnih površinah.
Pravilno poveži.
pešci
kolesarji
smučarji
nogometaši
vozila
kolesarska steza
?
cestišče
?
pločnik
?
smučišče
?
igrišče
?
Površine, po katerih se gibamo, so iz različnih
snovi. Razmisli in smiselno poveži.
atletska steza
gozdne ceste
prometne ceste
ulice ali dvorišča
pašnik
tlakovci
?
poseben pesek
?
makadam
?
trava
?
asfalt
?
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.