Juri Muri v Afriki
__1. deželaA. Muri
__2. goščaviB. odpotoval
__3. itiC. hoče
__4. JuriD. neumiti
__5. nemogočeE. boji
__6. NilF. kuro
__7. palG. odpel
__8. pestiH. žrela
__9. preletelI. puščavi
__10. uroJ. krokodil
__11. lojuA. zarije
__12. mesoB. spusti
__13. papanaC. lažem
__14. počezD. noju
__15. puščavoE. kavo
__16. razkažemF. čudes
__17. skrijeG. velikana
__18. skrivašH. zarivaš
__19. soboteI. oko
__20. triJ. dobrote
__21. klopotačaA. zažgala
__22. palaB. dolgovrata
__23. podataC. igrača
__24. slavaD. neumiti
__25. umilE. ljubezniv
__26. ustavljaF. car
__27. vladarG. pozdravlja
__28. znabitiH. prava
__29. hišA. paradiž
__30. palB. prepodi
__31. prvevečC. neba
__32. razjeziD. godrnja
__33. snegaE. ohladilo
__34. zacepetaF. razmajal
__35. zdraviloG. preč
__36. brisačeA. Afrika
__37. drevjaB. glavo
__38. hahljaC. zbada
__39. padaD. vejevja
__40. poslovimE. bel
__41. praliF. sklenil
__42. puščavoG. skrije
__43. trenilH. domače
__44. umazanijeI. mencali
__45. vzelJ. oprostim
__46. danA. marsiktero
__47. jeraB. počesan
__48. poljubiC. cmera
__49. vzorD. obljubi
__50. zameroE. nor
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.