NIT - Narava

    NARAVA,

ali te poznam?

Mojca Pozvek

NIT - 4. RAZ.

je delo človeških rok

je nekoč ustvaril človek

ni naredil človek

Narava je vse, kar vidimo in čutimo

okoli sebe in

ne spada k

   naravi, ker je

   delo človeških rok

spada k naravi,

   ker je iz lesa

Klopca na sliki

praproti

?

Rastline delimo v tri skupine:

semenke

?

mahovi

?

toplota

kamnine

les

zrak

voda

svetloba

K neživi naravi ne spada:

rastline

Kaj manjka?

živali

Izberi pravilno trditev:

Neživa ni odvisna od žive narave.

Živa narava ni odvisna od 

   nežive narave.

Neživa narava potrebuje živo.

Živa narava potrebuje

   neživo naravo.

Uganka - katero drevo je to?

To mogočno drevo

sega s krošnjo do neba,

plod njegov pa droben je

in kapico ima.

To je

.

Uganka - kaj je to?

Trd je kot kamen,

kamen ni!

Če je na gorkem,

se stopi!

To je

.

Uganka - kaj je to?

Brez mene na svetu

življenja ni,

v oblikah treh

se me lahko dobi.

To je

.

Kateri del žive narave je najbolj

pomemben za obstoj drugih dveh?

živali

rastline

ljudje

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.