Plato
  • 1. Kaj je bilo ime Platonove šole?
A) Akademija
B) Licej
C) Stoa
D) Peripatetiki
  • 2. Kdo je bil Platonov učitelj?
A) Sokrat
B) Parmenid
C) Aristotel
D) Heraklit
  • 3. Katero delo velja za eno najbolj znanih Platonovih del?
A) Metafizika
B) Etika
C) Država
D) Retorika
  • 4. Kdo je bil Platonov najbolj znan učenec?
A) Parmenid
B) Heraklit
C) Epikur
D) Aristotel
  • 5. V katerem mestu je Platon ustanovil svojo šolo?
A) Aleksandrija
B) Atene
C) Rim
D) Sparta
  • 6. Kako se imenuje Platonova zbirka pogovorov in spisov?
A) Teseji
B) Monologi
C) Traktati
D) Dialogi
  • 7. Kakšen je bil Platonov pravi rojstni datum?
A) Ni znan
B) 348 pr. n. št.
C) 390 pr. n. št.
D) 431 pr. n. št.
  • 8. Kateri filozof je izrazil teorijo izoblikovanih in neizoblikovanih entitet?
A) Sokrat
B) Heraklit
C) Platon
D) Aristotel
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.