Utrjujemo pretvarjanje dolžine, 4. razred
Polona Vodičar, Osnovna šola Vransko-Tabor
  UTRDIMO ZNANJE 
MERJENJA DOLŽINE
4. razred
90 
7
6 dm =
4 m =  
6 m =
km = 5000 m
= 70 mm
= 9 cm
dm
cm
cm
Dopolni.
83 cm =
1 m = 1000
3
25 m =
240 dm = 24
dm = 70 m
= 3000 m
dm
mm
5 m 3 dm = 
1m 4 dm 2 cm =
3 m 5 dm =
4 km 400 m =
5090 m =
91 cm =
km
mm
dm
Dopolni.
cm
m
cm
m
< dobiš, da pritisneš alt + vejica, > dobiš da pritisneš alt + pika
5 m 
12 m        140 dm
2000 m       2 km
31 mm       3 dm
17 km        240 m
Vstavi znak <, >, =.
7 dm
67 cm        6 m 7 cm
7 m 3 cm
5020 m      5 km 20 dm
64 mm         6 dm
61 dm        610 cm
703 cm
Tudi s količinami lahko računamo.  Kateri zapisi so pravilni? 
28 km : 4 = 9 km
72 km : 9 = 9 km
V okence napiši P, če je račun pravilen. Če je račun nepravilen, napiši N.
8 km    4 = 32 km
7 m     6 = 48 m
54 cm : 9 = 6 cm
26 km + 146 km = 172 km
645 m - 329 m = 316 m
5 km - 298 m = 4902 m
Pajenkovi so se odpravili na izlet k morju. Do morja so prevozili 132 km, domov pa so se odpeljali po daljši poti in prevozili 208 km. Za koliko kilometrov je bila pot na morje krajša?
Krajša je bila za        kilometrov.
V zvezek napiši račun in odgovor.
Reši!
Trak je meril 
Zala je imela trak. Trak je razrezala na 8 enakih delov. Vsak del je meril 5 metrov. Koliko metrov je meril trakpred rezanjem? 
Nalogo izračunaj v zvezek.
.
Vrtnar Tone je imel 2 m dolgo vrvico. Narezal jo je na 2 dm
dolge trake. Koliko trakov je dobil?
Dobil je         trakov.
Šivilja je želela obrobiti 9 trakov na spodnjem delu, zato 
je 72 cm dolgo čipko razdelila na 9 enakih delov. 
Koliko cm je merila posamezna čipka?
Tina je želela okviriti dve enaki sliki, zato je 72 cm dolgo letvico razrezala na 8 enakih delov. Koliko cm je dolga posamezna letvica?
Jure je imel 72 cm dolgo vrvico. Ker je želel, da je krajša, 
je odrezal 9 cm te vrvice. Kako dolgo vrvico je dobil?
Katera besedilna naloga ustreza računu?
72 cm : 8 = 9 cm
        Čestitam, 
prišel si do konca.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.