Spreganje glagolov

SPREGANJE

GLAGOLOV

Priprava gradiva: Petra Hudnik in Damjana Vidmar
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol učiti se v sedanjiku.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol razmišljati v sedanjiku.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol verjeti v sedanjiku.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol biti v sedanjiku.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol imeti v sedanjiku.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol premešati v pretekliku za ženski spol.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol naučiti se v pretekliku za moški spol.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol govoriti v pretekliku za ženski spol.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol biti v pretekliku za moški spol.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol vedeti v pretekliku za ženski spol.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol jemati v prihodnjiku za moški spol.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol vlivati v prihodnjiku za ženski spol.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol verjeti v prihodnjiku za moški spol.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol biti v prihodnjiku.
ednina
dvojina
množina
2. os.
3. os.
1. os.
Spregaj glagol prodajati v prihodnjiku za ženski spol.
ednina
dvojina
množina
Glagol »prehiteti« postavi v zahtevane oblike za moški spol:
2. os., ed., prihodnjik:
2. os., mn., sedanjik:
2. os., mn., preteklik:
1. os., dv., sedanjik:
1. os., mn., preteklik:
1. os., ed., sedanjik:
3. os., dv., preteklik:
Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.