Utrjevanje - POTENCE - VAJE
Reši naloge. Če ne veš rešiti kakšne
izmed nalog, jo preskoči in se na 
koncu vrni na to nalogo.

december 2018
Utrjevanje
POTENCE
(-3)4 =
Izračunaj vrednost potenc.
-32 =
82 =
0,072 =
142 =
902 =
Koreni:
√36 =
√400 =
√0,09 =
√121 =
spretno
33•34
(53)  5
Izračunaj vrednost izraza:
23•2 =
36
2
=
√18 =√  •  =  •√
Delno koreni:
popolni kvadrat
Najprej reši številski izraz na list papirja, nato v polja vnesi rešitev.
Izračunaj številske izraze.
12 - 10 : √25 =
√144 -(-2)3•15=
52 + 3•√4=
Izračunaj številske izraze.
Preglej še enkrat vse naloge!
Prišel si do konca utrjevanja.


KRITERIJ: 
0% - 44% ... nzd (1)
45% - 59% ... zd (2)
60% - 74% ... db (3)
75% - 89% ... pdb (4)
90% - 100% ... odl (5)
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.