4. razred ponovim številski trak, računske operacije
PONOVIM, DA ZNANJA 
         NE IZGUBIM!
Polona Vodičar, Osnovna šola Vransko-Tabor
Izračunaj!
6 
7
8 =
7 = 63
: 6 = 7
: 4 = 7
 = 56 
7 + 6
12 - 81 : 9 = 
- 9 
3 = 30 : 6 + 4
7 = 
7 
: 8
8 - 7
4
Deli z ostankom. Ponovimo snov 3. razreda.
15 : 6 = 
27 : 5 = 
Zmoreš tudi to!
37 : 9 =
: 6 = 9, ost. 3
, ost. 
, ost.
, ost. 
67 : 8 = 
52 : 8 = 
29 : 4 =
: 7 = 4, ost 2
, ost. 
, ost. 
, ost. 
+ 2  9  8
6  2  2
Izračunaj.
+ 3  6  7
5  6  8
+ 3  2  7
2  7  4
Dopolni številski trak.
Dopolni številski trak.
Dopolni številski trak.
Osemletni Aljaž ima tri leta mlajšo sestro in štiri letastarejšega brata.
Koliko let bodo imeli Aljaž, sestra in brat skupaj čez tri leta?
Račune zapiši v zvezek.
Čez tri leta bodo Aljaž, sestra in brat stari 
let.
Na tovornjak lahko naložijo 
Tovornjak, ki tehta 1789 kg, mora peljati čez most z nosilnostjo 3500 kg. Največ koliko tovora lahko naložijo na tovornjak, da bo smel peljati čez most?
kilogramov tovora.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.