NIT4_TRDNE SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI1
__1. DROBNOZRNATE SNOVIA. PESEK, RIŽ, SLADKOR, SOL, POLENTA, GRES, PŠENICA, KORUZA
__2. GNETLJIVE SNOVIB. SKALA, OMARA, LADJA, AVTO, HELIKOPTER
__3. MANJŠI KOSI SNOVIC. PRODNIKI, ZVEZEK, KOS SIRA, SLADKOR V KOCKAH, KRUH
__4. NAČINI OBLIKOVANJA TRD. SNOVID. VEČJI KOSI, MANJŠI KOSI, DROBNOZRNATE SNOVI, PRAŠNATE SNOVI
__5. NEGNETLJIVE SNOVIE. MIVKA, SLADKOR V PRAHU, MOKA, APNO, CEMENT
__6. OBLIKE TRDNIH SNOVIF. GLINA, PLASTELIN, TESTO
__7. PRAŠNATE SNOVIG. DVA TRDNA PREDMETA PODRGNEMO ENEGA OB DRUGEGA
__8. PRIPOMOČKI ZA PREOBLIKOVANJEH. GNETENJE, REZANJE, MAZANJE, DROBLJENJE, MLETJE
__9. TRDOTO UGOTAVLJAMO:I. KAMEN, TKANINA, STEKLO
__10. VEČJI KOSI SNOVIJ. ROKE, STROJI, NAPRAVE, ORODJA
__11. MANJ TRDE TRDNE SNOVIA. SIRČEK, MASLO
__12. MAZLJIVE TRDNE SNOVIB. SIR, KRUH
__13. MEHKE TRDNE SNOVIC. LES, PLASTIKA,
__14. NAJTRŠE, ZELO TRDE TRDNE SNOVID. POSTOPEK ZA UGOTAVLJANJE TRDOTE TRDNIH SNOVI
__15. NEPROŽNE SNOVIE. DIAMANT, KAMEN, KOVINA,
__16. PREPUSTNOSTF. ZAREZA, KI JO NAREDI BOLJ TRDA SNOV NA MANJ TRDI SNOVI
__17. PROŽNE SNOVIG. GUMA, PLASTIKA, ELASTIKA, OBLAČILA, KOŽA
__18. PROŽNOSTH. MASLO, GLINA, KOVINE, OBUTEV
__19. RAZAI. LASTNOST TRDNIH SNOVI, DA PREPUŠČAJO ZRAK, VODO, VLAGO
__20. RAZENJEJ. LASTNOST TRDIH SNOVI, DA OB UDARCIH OHRANIJO PRVOTNO OBLIKO
__21. CEPLJIVOSTA. TRK (DVA AVTOMOBILA),UDAREC SNOVI OB DRUGO TRDNO SNOV
__22. FIZIČNI PRITISKB. PAPIR, TKANINA - OBLAČILA
__23. NEPREPUSTNE SNOVIC. KOVINA, STEKLO- OKNA, PLASTIKA-CEVI, SMUČARSKE HLAČE
__24. PLASTIČNOST TRDNIH SNOVID. SKALA SE ZDROBI V KAMNE, TE PA JE OBLIKOVALA VODA
__25. PREPUSTNE SNOVIE. SE SPREMENI SMO OBLIKA
__26. PRI PREOBLIKOV. TRDNIH SNOVIF. VEČJA PLASTIČNOST AVTOMOBILA, SLEDI TRKA MANJŠE
__27. PRODNIKIG. LASTNOST, KO CEPIMO NPR. DRVA-POLENA CEPIMO S SEKIRO
__28. RAZTEZNOSTH. TESTO ZA PICO LAHKO ZELO RAZTEGNEMO
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.