Akvadukt
Rimska arhitektura - raziskovalna naloga
Raziskovalec Tilen Andrejka, 7. razredMentorica Martina Jeriha GregoričSomentor Aleš Nose
Vir fotografij: Wikipedia (Roman aqueduct)
Akvadukt
zlasti preko globeli in strug.
Akvadukt je vodni objekt ali
mostu podoben objekt, za pretok:
kanalizacije,
vode,
kemičnih tekočih spojin,
Akvadukt
Akvadukte so gradili že v Indiji in Perziji, vendar so jih najbolj
izpopolnili prav:
Franki,
Grki
Rimljani.
Akvadukt
Akvadukti so bili zgrajeni po vseh delih Rimskega cesarstva,
od današnje države
do današnje celine
.
Akvadukt
pod zemljo ali pa nad zemljo.
Pravilna sta dva odgovora.
Potekal je lahko po:
aluminijastih ceveh,
lončenih ceveh,
svinčenih ceveh,
plastičnih ceveh,
pocinkanih ceveh,
Akvadukt
Kadar je bilo treba premostiti
dolino (tudi reko), je imel
akvadukt: 
nobenega nadstropja.
manj nadstropij,
več nadstropij,
Akvadukt
Vstavi v prazna polja v pravilnem
sklonu:
zaščita, sonce, voda, plošče.
Kanali, po katerih je tekla
so bili čisto na vrhu in so bili za
prekriti s
pred dežjem in
.
,
Kako so se imenovala javna kopališča Rimljanov? 
Prvi akvadukt je dal zgraditi cesar Apij Klavdij. Dokončan je bil v četrtem stoletju
pred.  n. št. Voda, ki je pritekala v mesta cesarstva so koristili, za pitje, vodne
fontane pa tudi v javnih kopališčih.
Akvadukt
.
Akvadukt
Akvadukte so gradili iz klesanega
kamna. Na vrhu je bil vodni kanal.
Pod kanalom je bil:
hodnik za turistične oglede,
hodnik za sprehajanje z kužki,

hodnik za vzdrževanje.
Vstavi v prazna polja v
pravilnem sklonu:
dan, antika, Tunis, km, Kartagina.
Največji
Vodo je prenašal iz 141
Akvadukt
pretok vode je bil več kot 31.000.000 litrov.
akvadukt je bil v
oddaljenih izvirov.
,
današnjem
.
Pont du Gard je na jugu Francije in sodi med najbolj ohranjene
starorimske akvadukte in je danes na Unesco-vem seznamu svetovne
kulturne  dediščine. Ime pomeni »most čez reko Gard«, čeprav je sedanje
ime reke Gardon. Po četrtem stoletju ni bil več vzdrževan, postal je
zapuščen. Preživel je srednji vek, ker so ga uporabljali kot most, za
prevoz. Lokalni fevdalci so lahko zaračunali trgovcem prehod čez njega
kot:
Akvadukt
mostnino,
brodnino,
mitnino,
cestnino.
carino,
Robert Hubert, Pont du Gard (1786), Muzej Louvre

Akvadukt v Segovii se nahaja v Španiji, je dobro ohranjen in je danes

na Unesco-vem seznamu kulturne dediščine. Nahaja se tudi v grbu

mesta. Še danes napaja mesto z vodo, vendar so v oddaljenih delih

zamenjali cevi. Predstavlja glavni vhod v mesto.

Leta 1974 so praznovali 2000 let njegovega obstoja.

Akvadukt
V katerem letu pred n. št. je bil torej zgrajen akvadukt?
Leta
pred n. št.
V Sloveniji so na seznamu   Prazgodovinska kolišča okoli Alp in  Dediščina
živega srebra v Idriji.

Leta 1986 so bile prve zaščitene jame, ki se nahajajo na slovenskem

Krasu, blizu Divače. Reka Reka teče skozi  jame.

Kako se imenujejo?
Akvadukt
je svetovna organizacija, ki med drugim  varuje tudi kulturno in
naravno dediščino. Spodbuja ljudi k ohranjanju te dediščine.
.
Ponvice v jami

Če si osvojil 80% točk ali več,

si dosegel zelo dober rezultat.

Zate velja izrek:

Scientia ipsa potentia est. 

(Znanje je moč.)


Če si zbral manj kot 80% točk

pa velja: 

Errando discimus. 

(Učimo se na napakah.)


Svoj dosežen rezultat v odstotkih 

boš videl, ko klikneš na gumb OK.

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.