Kvadrati prvih 20 naravnih števil
  • 1. 112
  • 2. 122
  • 3. 132
  • 4. 142
  • 5. 152
  • 6. 162
  • 7. 172
  • 8. 182
  • 9. 192
  • 10. 202
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.