Računamo do 20 s prehodom
19 - 10
4  +  7
=
=
12 -  3
9  +  7
=
=
16 -  8
5  +  9
=
=
15 - 7
9  +  8
=
=
 19 - 15
14  +  3
=
=
14 -  6
2  +  9
=
=
14 -  9
8  +  7
=
=
 20 - 14
11 +  9
=
=
13 - 11
4  + 12
=
=
13 - 5
7  +  7
=
=
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.