NIT5_KOLIKO SNOVI1 (Milena Iglič)
__1. "OPT"A. IZRAČUN, KOLIKO PROSTORA ZASEDA KATERAKOLI SNOV
__2. OBLIKE STANJA SNOVIB. JE VSE, IZ ČESAR SMO IN KAR NAS OBDAJA
__3. OBLIKE TRDNIH SNOVIC. TRDNE, TEKOČE, PLINASTE SNOVI
__4. ODNOS "OPT" PRI TRDNIH SNOVEHD. JE POGOJ ZA OBSTOJ VSEH SNOVI
__5. PREOBLIKOVANJE TRDNIH SNOVIE. PREIZKUS TRDOTE TRDNIH SNOVI
__6. PROSTORF. VEČJI IN MANJŠI KOSI, DROBNOZRNATE, PRAŠNATE SNOVI
__7. PROSTORNINAG. ZELO TRDE, TRDE, MEHKE, MAZLJIVE
__8. RAZENJEH. TRDNE SNOVI LAHKO REŽEMO, MELJEMO, DROBIMO, MEČKAMO
__9. SNOVI. NAŠ DOGOVOR ZA ODNOS MED OBLIKO, PROSTORNINO IN TEŽO SNOVI
__10. TRDOTA TRDNIH SNOVIJ. SPREMENI SE OBLIKA, TEŽA IN PROSTORNINA PA NE
__11. "OPT" PRI PRELIVANJU TEKOČINA. Z ZLAGANJEM IZTISNEMO SAMO ZRAK, NE ZMANJŠAMO PROSTORNINE
__12. "OPT" PRI STISKANJU PLINOVB. SEGREVANJE, HLAJENJE (LED, VODA, HLAPI)
__13. KAFRA, LEDC. TEKOČINE PREOBLIKUJEMO S PRELIVANJEM
__14. NAVIDEZNO ZMANJŠ. TRDNIH SNOVID. SPREMENI SE OBLIKA, TEŽA IN PROSTORNINA PA NE
__15. PREOBLIKOVANJE PLINOVE. HITROST PRELIVANJA: HITRO TEKOČA (VODA), POČASI TEKOČ (MED)
__16. PREOBLIKOVANJE TEKOČINF. PLINE PREOBLIKUJEMO S STISKANJEM
__17. SPREMEMBA OBLIKE STANJAG. SPREMENITA SE OBLIKA IN PROSTORNINA, TEŽA PA NE
__18. SPREMEMBA STANJA PLINOVH. SEGREVANJE, HLAJENJE (LED, VODA, HLAPI)
__19. SPREMEMBA STANJA TEKOČINI. SEGREVANJE, HLAJENJE (LED, VODA, HLAPI)
__20. VISKOZNOSTJ. SNOVI V TRDNEM STANJU, KI HLAPITA NA ZRAKU NAD 0 STOPINJ
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.