Odštevanje do 100 - postopno
70 - 6  = 
50 - 8  = 
20 - 3  = 
26 -     = 20
42 -     = 40
68 -     = 60
41 - 6 =
65 - 9 =
72 - 4 =
95 - 40 =
78 - 30 =
32 - 10 =
84 - 28 =
37 - 19 =
71 - 34 =
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.