MAT Kocka, kvader
št. osnovnih robov
št. stranskih robov
št. vseh ploskev
št. oglišč
Izpolni preglednico.
kocka
kvader
Znana je osnovni rob kocke.Izračunaj vsoto dolžin vseh robov:
a = 11 cm
a = 10 cm
a = 2 cm
vsota =
vsota =
vsota =
cm
cm
cm
Znana so robovi kvadra.Izračunaj vsoto dolžin vseh robov:
a=2cm, b=3cm, c=4cm
a=2cm, b=3cm, c=7cm
a=6cm, b=8cm, c=10cm
vsota =
vsota =
vsota =
cm
cm
cm
Znana je osnovna ploskev kocke. Izračunaj površino.
O=10 cm2
O=15 cm2
O=100 cm2
P=
P=
P=
cm2
cm2
cm2
Znana je površina kocke. 
Izračunaj ploščino osnovne ploskve.
P= 42 cm2
P= 66 cm2
P= 6 cm2
O=
O=
O=
cm2
cm2
cm2
Znana je površina kocke. Izračunaj ploščino osnovne
ploskve in dolžino osnovnega roba.
P= 150 cm2
P= 24 cm2
P= 486 cm2
O=
O=
O=
cm2
cm2
cm2
a=
a=
a=
cm
cm
cm
Izračunaj neznano količino kvadra:
O=25cm2 , pl=100cm2
P=80cm2 , pl=50cm2
P=90cm2 , O=20cm2
P=
O=
pl=
cm2
cm2
cm2
Izračunaj neznane količine kocke z robom a=11cm.
pl=
P=
V=
cm2
cm2
cm3
o=
O=
cm
cm2
Izračunaj neznane količine kvadra, če meri a=7cm,
b=5cm, c=8cm.
pl=
P=
V=
cm2
cm2
cm3
o=
O=
cm
cm2
Izračunaj neznane količine kocke, če meri: o=48cm.
pl=
P=
V=
cm2
cm2
cm3
a=
O=
cm
cm2
Izračunaj neznane količine  kvadra, če meri: O=56cm2,
b=8cm, c=9cm.
pl=
P=
V=
cm2
cm2
cm3
o=
a=
cm
cm
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.