VRSTNO IN MASNO ŠTEVILO
  • 1. Kako še drugače imenujemo vrstno število?
A) Atomsko število.
B) Nima drugačnega imena.
C) Molekulsko število.
D) Masno število.
E) Nič od naštetega.
  • 2. Vrstno število nam pove ...
A) skupno število elektronov in nevtronov v jedru.
B) koliko protonov je v jedru atoma. Zapisano je v periodnem sistemu elementov.
C) skupno število protonov in nevtronov v jedru.
D) koliko nevtronov je v jedru. Zapisano je v PSE.
E) koliko protonov je v jedru. Ni zapisano v PSE.
  • 3. Masno število nam pove ...
A) koliko protonov je v jedru. Ni zapisano v PSE.
B) kolikšno maso ima posamezen element.
C) skupno število elektronov in nevtronov v jedru. Zapisano je v PSE.
D) skupno število protonov in nevtronov v jedru. Ni zapisano v PSE.
E) koliko nevtronov je v jedru. Zapisano je v PSE.
  • 4. Relativna atomska masa nam pove ...
A) kolkikšno maso ima binarna spojina.
B) skupno število protonov in nevtronov v jedru.
C) koliko protonov je v jedru. Ni zapisano v PSE.
D) kolikšno maso ima posamezen element. Zapisano je v PSE.
E) kolikšno maso ima posamezen element. Ni zapisano je v PSE.
  • 5. Kolikšna je relativna atomska masa kisika?
A) 0.
B) 1.
C) 15.
D) 16.
E) 61.
  • 6. Koliko nevtronov vsebuje lahki vodik?
A) 0.
B) 2.
C) 10.
D) 100.
E) 1.
  • 7. Koliko protonov vsebuje krom?
A) 0.
B) 42.
C) 24.
D) 25.
E) 52.
  • 8. Kolikšna je relativna atomska masa zlata?
A) 0.
B) 197.
C) 196.
D) 179.
E) 1.
  • 9. Koliko nevtronov vsebuje fosfor?
A) 0.
B) 61.
C) 16.
D) 15.
E) 51.
  • 10. Koliko elektronov vsebuje kalcij?
A) 1.
B) 20.
C) 0.
D) 40.
E) 2.
Rešitve nalog

1.A   2.B   3.D   4.D   5.D   6.A   7.C   8.B   9.C   10.B  

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.