VRSTNO IN MASNO ŠTEVILO
  • 1. Kako še drugače imenujemo vrstno število?
A) Atomsko število.
B) Nič od naštetega.
C) Masno število.
D) Molekulsko število.
E) Nima drugačnega imena.
  • 2. Vrstno število nam pove ...
A) koliko nevtronov je v jedru. Zapisano je v PSE.
B) skupno število protonov in nevtronov v jedru.
C) koliko protonov je v jedru. Ni zapisano v PSE.
D) koliko protonov je v jedru atoma. Zapisano je v periodnem sistemu elementov.
E) skupno število elektronov in nevtronov v jedru.
  • 3. Masno število nam pove ...
A) skupno število protonov in nevtronov v jedru. Ni zapisano v PSE.
B) koliko protonov je v jedru. Ni zapisano v PSE.
C) skupno število elektronov in nevtronov v jedru. Zapisano je v PSE.
D) koliko nevtronov je v jedru. Zapisano je v PSE.
E) kolikšno maso ima posamezen element.
  • 4. Relativna atomska masa nam pove ...
A) kolikšno maso ima posamezen element. Ni zapisano je v PSE.
B) koliko protonov je v jedru. Ni zapisano v PSE.
C) kolkikšno maso ima binarna spojina.
D) kolikšno maso ima posamezen element. Zapisano je v PSE.
E) skupno število protonov in nevtronov v jedru.
  • 5. Kolikšna je relativna atomska masa kisika?
A) 0.
B) 16.
C) 61.
D) 1.
E) 15.
  • 6. Koliko nevtronov vsebuje lahki vodik?
A) 100.
B) 10.
C) 1.
D) 2.
E) 0.
  • 7. Koliko protonov vsebuje krom?
A) 42.
B) 0.
C) 24.
D) 25.
E) 52.
  • 8. Kolikšna je relativna atomska masa zlata?
A) 179.
B) 197.
C) 196.
D) 1.
E) 0.
  • 9. Koliko nevtronov vsebuje fosfor?
A) 16.
B) 15.
C) 61.
D) 0.
E) 51.
  • 10. Koliko elektronov vsebuje kalcij?
A) 40.
B) 20.
C) 0.
D) 2.
E) 1.
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.