MAT 8r Obseg kroga
KROG
Pri vse nalogah za pi uporabi vrednost 3,14, 
računske rezultate zaokroži na 2 decimalki,
če je odgovor beseda, jo zapiši z malimi črkami.
Za nadaljevanje vpiši: da
Dopolni.
Sklenjena kriva črta je
Točka S je
Lik, omejen s krožnico, je
Razdaljo od središča S do poljubne točke na krožnici
imenujemo
je dvakrat daljši od polmera.
krožnice.
.
.
.
Dopolni, poimenuj.
A.
.S
.C
.B
AB=
AS=
SB=
AC=
S=
Vstavi pojme: polmer, premer, dotikalnica,mimobežnica, tetiva
e
d
c
.S
a
b
a
b
c
e
d
Zapiši nekatere
večkratnikeštevila pi.
20π
5π
8π
10π
15π
7π
4π
3π
2π
Polmer kroga je 5 cm. Izračunaj obseg kroga. Dopolni.
o= 
o=
o=2 3,14 
π r
cm
cm
Premer kroga je 12 cm. Izračunaj obseg kroga. Dopolni.
r=
r=
r=
2
d
2
cm
cm
o=
o=2 3,14 
o= 
π r
cm
cm
Polmer kroga je 7 cm. Izračunaj obseg kroga. Dopolni.
o= 
o=
o=2 π 
π r
π cm
cm
Obseg kroga je 15 π cm. Izračunaj polmer kroga. 
Dopolni.
r=
r=
r=
π
o
π
cm
π cm
a=
a=
a=
o=
V kvadrat je včrtan krog, ki se dotika vseh štirih stranic kvadrata. Obseg kvadrata je 56 cm. Izračunaj obseg kroga.
kvadrat
.a
o
cm
cm
r=
r=
krog
r=
a
2
2
cm
cm
o=
o=2 3,14 
o= 
π r
cm
cm
Obseg Lune meri
Obseg Zemlje meri
Polmer Zemlje je 6371 km, premer Lune pa 3474 km.
Izračunaj obseg Zemlje in obseg Lune.
km.
km.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.