Papirna gradiva
Pripravila:
Špela Šiftar
OŠ Janka Kersnika Brdo
PAPIRNA GRADIVA
TIT, 6. razred
Katera je najpogosteje uporabljena surovina zaizdelavo papirnih gradiv?
Celuloza.
Lesovina.
Star papir.
Stare bombažne in lanene krpe.
Katero papirno gradivo izdelujejo iz lesovine?
Pisarniški papir.
Toaletni papir.
Časopisni papir. 
Katero papirno gradivo je najdebelejše?
Papir.
Karton.
Lepenka.
Katera vrsta papirnih gradiv je lahko eno-, dvo-ali triplastna?
Papir.
Karton.
Lepenka.
Kateri format papirja je največji?
A4
A1
A0
Kakšna je oznaka za format kartona in lepenke?
A
B
C
V hribovitem svetu.
Ob rekah.
V večjih mestih.
Kje so grajene papirnice?
PRIPRAVA PAPIRNE KAŠE
Poveži dele postopka ročne izdelave papirjaz ustreznimi pripomočki.
GAVČANJE
PREŠANJE
SUŠENJE
gladka površina
?
stiskalnica, krpe
?
kadica
?
sito
?
Kaj spada k posameznemu delu strojne proizvodnje? 
PRIPRAVA PAPIRNE KAŠE
MOKRI DEL POSTOPKA
SUHI DEL POSTOPKA
PRIPRAVA CELULOZE
PROIZVOD
celuloza, dodatna sredstva, voda
?
sušilni in gladilni valji
?
les, kemikalije
?
brezkončno sito
?
papirni zvitek
?
Brez ravnila od leve proti desni.
Ob kovinskem ravnilu in stran od sebe.
Ob kovinskem ravnilu in k sebi.
Kako vlečemo olfa nož pri rezanju?
Za rezanje papirja.
Za izrezovanje okroglih lukenj.
Za debelejši material in ravne reze.
Kdaj za rezanje uporabimo olfa nož?
S katerim pripomočkom opravimo določen zgib?
ZAREZNI ZGIB
ŽLEBNI ZGIB
olfa nož
?
šilo
?
Na kateri strani pregiba mora biti žleb ali zareza?
Na notranji strani.
Na zunanji strani.
V katerem primeru se lepilo najpočasneje suši?
Če je topilo bencin.
Če je topilo aceton.
 Če je topilo voda.
Samo ob robovih.
Od leve proti desni.
Od sredine lepljene površine navzven.
Kako pravilno nanašamo lepilo?
Zlepiti moramo dva različno debela kosa papirnih
gradiv. Na kateri kos bomo nanesli lepilo?
Tanjši.
Debelejši.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.