MAT_Števila do 1000
Zapiši s številko.
           5S 6D 8E
Zapiši z desetiškimienotami.             405
Zapiši z desetiškimi enotami.
             630
Zapiši s številko.
           2S 4D 
Zapiši z besedo.

             505
Zapiši z besedo.
             690
Vstavi znak >,< ali =.
305
435
209
197
453
530
Kaj je manjše:564 ali 456?
Katero število je predhodnik števila700?
Katero število jenaslednik števila 609?
Napiši naslednjih
5 števil v zaporedju.340, 350, 360, ...
Napiši naslednjih5 števil v zaporedju.904, 903, 902, ...
Uredi števila po velikosti. Začni znajmanjšim. (Zapiši jih s številkami.)
      456, 4S 5D, 445, 4S 7D 1E, 4S 4D 4
Predhodnik števila710 je ...
Napiši vsa trimestna števila, ki jih lahko tvoriš s številkami 6, 0 in 9.
Naslednik števila 419je ...
Uredi števila po velikosti, začni z največjim:345,543,545,455,454.
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.