SLJ 4 Nekatere besede
V kvadratek vpiši najprimernejšo črko, 
da bodo povedi smiselne.
Nekatere besede
Be
Skozi goz
Star medve
sne
se je raztezal grozljiv smra
je rjovel v noč.
je pokriva
vse zelenje.
.
Na obra
V rokah je držal sladole
se ji je naslika
in se sla
nasmeh.
ko smeja
.
.
Ob njej ni bilo mogoče narediti ri
Po hodnikih je se razlegala gla
Še Matja
tega ni moge
ba.
be.
več prenašati.
.
Vra
Ni se premakni
Bla
ci so leteli proti grmu. 
je stal pri miru ko
niti za pe
pravi mo
.
.
.
Po njej je prihaja
Andra
Hri
je bil ni
je pogle
ek.
Tine, ki je zgledal kot  vra
ustavi
na cesti.
.
.
Njegove prisotnosti se je ustraši
Labo
Polete
je v ravni črti prilete
je na bližnji travnik.
na gladino.
gale
.
.
Doma je pozabi
Če bi ime
pot domo
vsaj zemljevi
.
drobi
.
, bi mu ta pokaza
Ne
Le 
dor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
daj so lju
daj te bo to izučilo?
ske reke bolj spoštovali.
.
Hvala za sodelovanje.
.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.