Obpanonski svet
Katere reliefne oblike najdemo v obpanonskem svetu?
Vpiši ju v prazna pravokotnika.
Poimenuj ravnine obpanonskega sveta.
Ker je prst tu zelo rodovitna, je ena glavnih kmetijskih
Dopolni besedilo.
Ravnine v obpanonskem svetu so nasule
dejavnosti
, ki so namenjene hranjenju živali in
, ki jih predelajo v druga živila.
. Kmetje pridelujejo
.
Poleg poljedeljstva je na ravninah razvita tudi:
industrija
trgovina
storitvene dejavnosti
živinoreja
 dolga obcestna vas
gručasta vas
razloženo naselje
zaselki
Katera vrsta naselij se je razvila na ravninah?
Katero mesto je drugo najpomembnejše središče v
Sloveniji?
Ljubljana
Murska Sobota
Maribor
Ptuj
Kaj je glavna značilnost panonskih rek?
vijuganje
visok strmec
hiter rečni tok
brzice in slapovi
Poimenuj pojav na sliki.
Številni izviri mineralne in termalne vode so omogočili razvoj
posebne vrste turizma. Katere?
izletniški turizem
podeželski turizem
 zdraviliški turizem
pohodniški turizem
Poimenuj gričevja.
Poimenuj vrsto naselja na sliki, ki je značilna za gričevja.
Poimenuj dejavnosti na slikah. Značilne so za gričevja obpanonskega sveta.
Panonska hiša je nizka. Stene so iz
Streha je prekrita s
Stene v notranjosti so prebeljene z
spominjajo na stare, panonske hiše.
Danes jih izpodrivajo sodobne hiše, ki le po videzu
Dopolni povedi, ki opisujejo panonsko hišo.
.
.
.
Poimenuj, kar vidiš na slikah.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.